صفحه ۲۱۹

آن حضرت:

در کتاب استیعاب آمده است: بیشترین تعدادی که برای غزوات آن حضرت گفته شده بیست و شش غزوه است، و از میان آنها ارزشمندترین و گرانقدرترین غزوه در پیشگاه خدا و رسول وی و مؤمنان غزوه بدر کبری است که در آن سران قریش به قتل رسیدند و دین آن حضرت از آن روز نصرت و پیروزی یافت... ابوعمر بن عبدالبر در استیعاب می‎نویسد: گروههای اعزامی و سریه های آن حضرت سی و پنج مورد است - چیزی جامع بین گروههای اعزامی و سریه - و دیگری می‎گوید: تعداد آن به پنجاه و شش می‎رسد، چنانچه این تعداد را حافظ دمیاطی گفته است. و برخی گفته اند چهل و هشت بوده، و برخی چهل و هفت، و برخی سی و شش گفته اند."تراتیب الاداریة 313/1

و در تحف العقول در روایتی که به نقل از ابوالحسن سوم [امام علی نقی (ع)] آورده می‎نویسد:

"متوکل نذر کرد که اگر از مرضی که به آن گرفتار آمده شفا یابد مال بسیاری در راه خدا انفاق کند، پس از آنکه از مرض شفا یافت از علمای آن زمان درباره اندازه مال بسیار پرسش کرد، آنان اختلاف نظر داشته و هر یک نظری را ابراز داشتند. مأمون این مسأله را از امام علی النقی (ع) پرسش کرد، آن حضرت فرمود: هشتاد درهم صدقه بدهد علت آن را از آن حضرت جویا شدند، حضرت فرمود: خداوند متعال به پیامبرش فرمود: خداوند شما را جایگاههای بسیار زیاد یاری داد؛ ما این جایگاهها را شمارش کردیم تعداد آن به هشتاد جایگاه رسید، خداوند متعال از آن به "کثیر - بسیار" تعبیر فرموده است.

متوکل از این راهنمایی خرسند شد."تحف العقول 481/

8- کسانی که پیامبر(ص) به هنگام بیرون رفتن از مدینه آنان را به جای خویش گماشت

واقدی در مغازی می‎نویسد:

"گویند: پیامبرخدا(ص) هنگامی که برای جنگ ها از مدینه خارج می‎شد افرادی را

ناوبری کتاب