صفحه ۲۱۲

باشند، درود به این فرمانروا و خوشا به حال مردمی که در سایه این حکومت زندگی می‎کنند.

4- اشاره اجمالی به دوائر مختلف قوه مجریه

روشن است که مقصود از قوه مجریه همان دوایر و مؤسساتی است که بصورت مستقیم اجرای اهداف و تکالیف عمومی جامعه را - که انجام آن به عهده حاکم اسلامی است - به عهده دارند - البته به غیر از امر قضاوت و تشکیلات وابسته به آن، که به خاطر اهمیت آن خود یک قوه مستقل به شمار آمده است، و ما در مباحث آینده به تفصیل به طرح و بررسی آن خواهیم پرداخت - چنانچه تکالیف حاکم اسلامی و وظایف وی پیش از این مورد بحث قرار گرفت.

بر این اساس وزارت دفاع و مؤسسه های مربوط به آموزش، تمرین و تجهیز نظامیان، تقویت صنایع نظامی و حفظ مرزها و کرانه های کشور، دوایر ایجاد امنیت در راهها و نظم و امنیت بخشیدن به شهرها، دوایر آموزش و پرورش و اداره دانشکده ها و دانشگاهها و حوزه های علوم دینی، دوایر امربه معروف و نهی از منکر، و اداره حسبه و شعب مختلف آن، وزارت خارجه و تنظیم روابط با سایر کشورها و مردم جهان، وزارت دارائی و افرادی که متصدی گردآوری مالیات و خراج و صدقات هستند و چگونگی مصرف آن در مصارف مقرره، و امور اجتماعی دیگری از این قبیل، همه از شعبه های مختلف قوه مجریه هستند که ما در این کتاب برخی از آنها را یادآور شدیم، و به خاطر پیش گیری از طولانی شدن فصل و ملالت خاطر خوانندگان عزیز در آینده [پس از طرح و بررسی قوه قضائیه ] در فصل های مستقل به بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

ناوبری کتاب