صفحه ۲۰۷

"وزیر خود را اصلاح کن، اوست که ترا به بهشت یا دوزخ می‎کشاند."اصلح وزیرک فانه الذی یقودک الی الجنة و النار. (بحارالانوار ‏165/74 = چاپ ایران ‏165/77)

58- باز در بحار از رساله "الغیبة" شهید ثانی به سند خویش از امام صادق (ع) در نامه خود به نجاشی والی اهواز آمده است:

"اما آنکه بدان انس گرفته و در کنار وی آرامش می‎یابی و مشکلاتت را با وی در میان می‎گذاری فردی است که امتحان خویش را پس داده، راه صحیح را شناخته، امین است و در دین با تو موافق است، زیردستانت را از یکدیگر متمایز کن و هر دو دسته را بیازمای؛ پس اگر در کسی رشدی را یافتی با وی هرگونه که صلاح دانستی همکاری کن."فاما من تأنس به وتستریح الیه و تلجئ امورک الیه فذلک الرجل الممتحن المستبصرالامین الموافق لک علی دینک، و میزعوامک و جرب الفریقین، فان رأیت هنالک رشدا فشأنک و ایاه. (بحارالانوار ‏361/72 =چاپ ایران ‏361/75، کتاب العشره، باب 81، حدیث 77)

59- باز در همان کتاب از خصال به سند خویش از امام صادق (ع) روایت نموده:

"فرد متکبر در تعریف و تمجید... و کسی که برای گناه صغیره مواخذه شده در سروری، و کسی که کم تجربه و خودرأی است در ریاست نباید طمع ببندد."لایطمعن ذوالکبر فی الثناء الحسن... و لا المعاقب علی الذنب الصغیر فی السؤدد و لا القلیل التجربة المعجب برأیه فی ریاسة . (بحارالانوار ‏67/72، کتاب العشره، باب 44، حدیث 4)

60- در تحف العقول از امام صادق (ع) آمده است:

"برای پادشاهان ناپسند است که در سه چیز کوتاهی کنند: در حفظ مرزها، در رسیدگی به ستمدیدگان، و انتخاب افراد صالح برای انجام کارهایشان."و لیس یحب للملوک ان یفرطوا فی ثلاث: فی حفظ الثغور، و تفقد المظالم، و اختیار الصالحین لاعمالهم. (تحف العقول 319/)

61- در بحار از امالی طوسی به سند خویش از ابوذر روایت شده که پیامبر(ص) فرمود:

"ای ابوذر! من آنچه را برای خود می‎خواهم برای تو نیز می‎خواهم؛ من ترا ناتوان می‎یابم، پس تو فرمانروایی دو نفر را هم به عهده مگیر و سرپرستی مال یتیم را نپذیر."یا اباذر! انی احب لک ما احب لنفسی، انی اراک ضعیفا، فلاتأمرن علی اثنین و لا تولین مال یتیم. (بحارالانوار ‏406/22 تاریخ پیامبراکرم (ص)، باب 12، حدیث 20؛ و جلد ‏342/72 =چاپ ایران ‏342/75. کتاب العشره، باب 81، حدیث 27)

ناوبری کتاب