صفحه ۲۰۵

46- کسی که خود را اصلاح نکرده نمی تواند دیگران را اصلاح کند.من لم یصلح نفسه لم یصلح غیره. (غرر و درر ‏145/5، حدیث 8990)

47- وزراء بد یاوران ستمگران و برادران گناهکارانند.وزراء السوء اعوان الظلمة و اخوان الاثمة . (غرر و درر ‏239/6، حدیث 10121)

48- حاکمان ستمگر پلیدان مردم و دشمنان امامانند.ولاة الجور شرار الامة و اضداد الائمة . (غرر و درر ‏239/6، حدیث 10122)

49- تا آن دم که سلطان ستم راند آبادانی راه نگشاید.لا یکون عمران حیث یجور السلطان. (غرر و درر ‏404/6، حدیث 10791)

50- در پیشگاه تو باید محبوبترین و بهره ورترین مردم پرتلاشترین در منافع مردم باشد.لیکن احب الناس الیک و احظاهم لدیک اکثرهم سعیا فی منافع الناس. (غرر و درر ‏49/5، حدیث 7377)

51- در پیشگاه تو باید بهره ورترین مردم مواظب ترین آنان بر ضعفا و پایدارترینشان بر انجام حق باشد.لیکن احظی الناس منک احوطهم علی الضعفاء و اعملهم بالحق. (غرر و درر ‏50/5، حدیث 7383)

52- بهره ورترین مردم در نزد تو کسی باشد که بیشتر با مردم همراهی و مدارا می‎کند.لیکن احظی الناس عندک اعملهم بالرفق. (غرر و درر ‏49/5، حدیث 7375)

53- مبغوضترین و دورترین مردم در نزد تو کسی باشد که بیشتر به دنبال معایب مردم است.لیکن ابغض الناس الیک و ابعدهم منک اطلبهم لمعایب الناس. (غرر و درر ‏50/5، حدیث 7378)

54- ابن ابی الحدید در آخر شرح نهج البلاغه خویش ضمن حکمت های منسوب به امیرالمؤمنین (ع) که گردآوری نموده، آورده است:

"در انتخاب کارگزاران و فرمانروایانت هیچ شفاعتی جز شفاعت کفایت و امانتداری آنان را مپذیر."لا تقبلن فی استعمال عمالک و امرائک شفاعة الاشفاعة الکافیة و الامانة . (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ‏276/20، حدیث 184)

ناوبری کتاب