صفحه ۱۹۹

"مراقب جان خود باشید! به خدا سوگند اگر مردی که دارای گوسفندانی است چوپان بهتری را بیابد که بهتراز چوپان نخستین از گوسفندانش مراقبت می‎کند، چوپان اول را از کار برکنار و چوپان دوم را برای نگهداری گوسفندانش می‎گمارد."انظروا لانفسکم، فوالله ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی، فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجئ بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها. (وسائل ‏35/11، ابواب جهاد عدو، باب 13، حدیث 1)

(در این روایت نیز به همان سیره فطری عقلایی برای استفاده از کارآمدترین فرد استناد شده است).

10- در اصول کافی از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"پیامبرخدا(ص) فرمود: آنکه بدون آگاهی کاری را انجام دهد، آنچه خراب می‎کند بیشتر از آن چیزی است که اصلاح می‎کند."قال رسول الله: من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح . (اصول کافی ‏44/1، کتاب فضل العلم، باب من عمل بغیر علم، حدیث 3)

11- باز در همان کتاب از طلحة بن زید آمده که گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"کسی که بدون آگاهی کاری را انجام دهد همانند کسی است که بیراهه برود، که تند حرکت کردن جز دورشدن از هدف برای وی نتیجه ای به بار نمی آورد."العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر الطریق، لایزیده سرعة السیر الابعدا... (اصول کافی ‏43/1، کتاب فضل العلم، باب من عمل بغیر علم، حدیث 1)

12- باز در همان کتاب از مفضل بن عمر از امام صادق روایت شده که فرمود:

"کسی که به زمان خود آگاه باشد شبهات بر وی هجوم نمی آورد".العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. (کافی ‏26/1، کتاب عقل و جهل، حدیث 29).

13- در نهج البلاغه ضمن نامه آن حضرت به مالک اشتر آمده است:

"بدترین وزراء کسانی هستند که وزیر زمامداران بد و اشرار پیش از تو بوده اند، و کسی که با آنان در کارها شرکت داشته نباید همراز تو باشد، آنها همکاران گناهکاران و برادران ستمکارانند، در حالی که تو به جای آنان بهترین افراد را خواهی یافت، از

ناوبری کتاب