صفحه ۱۹۷

1- خداوند متعال می‎فرماید: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلانساء (4)141/ هرگز خداوند برای کافران بر مؤمنان راهی [سلطه و حاکمیتی ] قرار نداده است.

(از این آیه شریفه اسلام و ایمان زمامداران در کشور اسلامی استفاده می‎گردد).مطالبی که در ذیل این آیات بین هلالین () آمده از بیانات استاد حفظه الله در جلسه 140 درس استفاده شده است. (مقرر)

2- و نیز می‎فرماید: و لا تطیعوا امر المسرفین ‏ الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون شعراء (26) 151/_152 فرمان اسرافکاران را اطاعت مکنید، آنان که در زمین فساد برانگیخته و اصلاح نمی کنند.

و چون وزراء و فرماندهان و کارگزاران باید در محدوده مسؤولیت خود مورد اطاعت قرار گیرند، پس جایز نیست از بین افراد اسرافکار مفسد انتخاب شوند.

3- و نیز می‎فرماید: افنجعل المسلمین کالمجرمین ‏ مالکم کیف تحکمون ؟قلم (68)35/_36 آیا مسلمانان را همانند گناهکاران قرار می‎دهیم ؟ شما را چه می‎رسد، چگونه قضاوت می‎کنید؟

(در این آیه آنکه تسلیم حق است در مقابل مجرم قرار گرفته، و از آن استفاده می‎شود که مجرم را نباید در رأس امور قرار داد).

4- و می‎فرماید: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون سجده (32)18/ آیا آنکه مؤمن است همانند کسی است که فاسق است ! هرگز این دو با یکدیگر برابر نیستند.

5- و می‎فرماید: قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون انما یتذکر اولوا الالباب زمر (39)9/ آیا آنان که می‎دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟ بی تردید فقط خردمندان در می‎یابند.

ناوبری کتاب