صفحه ۱۸۸

هارون اخی _ اشدد به ارزی _ واشرکه فی امری طه (20) 29_32 از میان خانواده ام برای من وزیری قرار ده، هارون برادرم را، پشت مرا با وی محکم کن، و او را در کار من شریک گردان.

2- و در جای دیگر خداوند متعال می‎فرماید: و لقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرافرقان (25)35/ همانا ما به موسی کتاب دادیم و به همراه او هارون برادرش را وزیر او گرداندیم.

3- از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده که پیامبراکرم (ص) هنگامی که خویشاوندان خویش را به اسلام دعوت نمود به آنان فرمود:

"کدام یک از شما در این کار مرا کمک می‎دهید (وزارت مرا می‎پذیرید) تا اینکه برادر و وصی و جانشین من در میان سایرین باشید؟ امیرالمؤمنین (ع) گوید: گفتم: من در این کار ای رسول خدا وزیر و یاور شما هستم، حضرت بازوی مرا گرفت و فرمود: این برادر و وصی و جانشین من در میان شماست، از او شنوائی و اطاعت داشته باشید."فایکم یوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی وخلیفتی فیکم ؟ فقال امیرالمؤمنین (ع) قلت: انا یا نبی الله اکون وزیرک علیه. قال: فأخذ برقبتی ثم قال: ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، فاسمعوا له و اطیعوا. (تاریخ طبری ‏1172/3؛ و کامل ابن اثیر ‏63/2)

4- در اواخر خطبه قاصعه نهج البلاغه آمده است که پیامبراکرم (ص) به علی (ع) فرمود:

"تو آنچه را من می‎شنوم می‎شنوی و آنچه را من می‎بینم می‎بینی، جز اینکه تو پیامبر نیستی ولکن وزیر هستی."انک تسمع ما اسمع وتری ما اری، الاانک لست بنبی و لکنک وزیر. (نهج البلاغه، فیض 812/، لح 301/، خطبه 192)

5- در مسند احمد به سند وی از علی (ع) آمده است که گفت: از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود:

"هیچ پیامبری پیش از من نیامد مگر اینکه به وی هفت نفر معاون و وزیر و مشاور عطا شد، و به من چهارده نفر معاون و وزیر و مشاور داده شده، هفت نفر از قریش و هفت نفر از مهاجرین."لیس من نبی کان قبلی الاقد اعطی سبعة نقباء وزراء نجباء، و انی اعطیت اربعة عشر وزیرا نقیبا نجیبا: سبعة من قریش و سبعة من المهاجرین. (مسند احمد ‏88/1)

ناوبری کتاب