صفحه ۱۸

آثار فقهی به دور از انصاف است. آثار عالمان معمولا یا از تتبع گسترده خالی است یا از ریشه یابی و عمق اندیشی.

تتبع وسیع مؤلف بزرگوار و فقیه عالیقدر از منابع و ادله... دست مایه هائی است که در مسیر اجتهاد از استادش مرحوم آیت الله العظمی بروجردی - قدس سره - بهره برده است، و در تعمق کتاب و سنت و جداسازی مسائل شرعی از غیر آن از امام امت روحی فداه [قدس الله روحه ] سود جسته است. این کتاب یادآور روش "جواهر" و تعمق های شیخ اعظم و بالاخره شیوه عالی اجتهاد شیعه است.

خلاصه کلام اینکه: معظم له آنچنان "وسائل شیعه" را در "مبسوط" نمودن بحث ولایت فقیه و خارج کردن آن از بحث جنبی، در مثل کتاب "البیع" با دقت در "بحار" علوم اهل بیت - علیهم السلام - به کار گرفته، و ابعاد مسأله را "مهذب" ساخته، و در راه پیراستن بحثها شیوه "تهذیب" و "تنقیح" را پیشه کرده، که فقیهان را "کافی" و اهل "استبصار" و رهروان فقه، حتی "من لا یحضره الفقیه" را "جامع الشتات"ی "وافی" است.

فقیه عالیقدر با "تحریر وسیله" و جمع "مدارک" و طی "مسالک"، "لمعه"ها و "جواهر"ها استخراج کرده و در "مستند"سازی مسائل از هیچ "مستمسک" روائی و عقلانی چشم نپوشیده است؛ و لذا "شرایع" دین را در مسأله ولایت فقیه با بیانی "مختصر و نافع" و ادله ای "معتبر" چنان تعلیم فرموده که برای حوزه ها "مفتاح کرامت" و برای "ارشاد اذهان" به "فقه قرآن" و آثار اهل البیت - علیهم السلام - "زبدة البیان" و "نهایة الاحکام" است..."مکتوب ایشان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مورخه ‏67/11/4؛ استاد در اینجا به صورت براعت استهلال با برشمردن هر یک از کتب معتبر فقهی شیعه، تصویر زیبایی از این اثر ارزشمند ارائه فرموده که بر اهل نظر پوشیده نیست؛ که برای تمایز، اسامی کتابهای مورد اشاره بین گیومه قرار داده شده است.

کتاب سال

متن عربی این کتاب در ششمین دوره انتخاب کتاب سال، در سال 1367 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بهترین کتاب سال در موضوع خود

ناوبری کتاب