صفحه ۱۷

اسلام، با این کیفیت و گستردگی بی مانند است.

استاد در این کتاب علاوه بر طرح مسأله ولایت فقیه و ضرورت حکومت اسلامی، به دو رکن دیگر حکومت یعنی چگونگی انتخاب و شرایط رهبری و نیز بررسی مبانی فقهی هریک از عناصر تشکیل دهنده نظام اسلامی و چارچوبه و شرح وظایف آنان یعنی "فقه الدولة الاسلامیة" پرداخته اند، و انصافا اگر نتیجه تلاش و تتبع ایشان در این زمینه چیزی نبود جز گردآوری آیات و روایات و اقوال فقهای مختلف اعم از شیعه و سنی در اعصار گوناگون و کتابهای پراکنده، بی گمان کار بزرگ و شایسته ای را سامان داده بودند؛ چه رسد به اینکه ایشان علاوه بر گردآوری، به رد و ایراد و جرح و تعدیل و نقد و بررسی آنها نیز پرداخته اند، و در هر زمینه نظر اجتهادی خود را ابراز فرموده، و بسیاری از مباحث نوپدید را که در کتابهای فقهی گذشته به طور کلی اسمی از آن هم نیامده مطرح فرموده و به بررسی آن پرداخته اند، که هریک از آن موضوعات در جای خود سنگ پایه نخستین برای پژوهشهای تحقیقی و تخصصی دیگر خواهد بود.

بجاست در اینجا خلاصه مکتوبی را که استاد بزرگوار آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی در معرفی این کتاب و تقدیر از آن به صورت بسیار زیبا و رسا نگاشته اند یادآور شوم. ایشان در این ارتباط می‎نویسند:

"کتاب ارزشمند "دراسات فی ولایة الفقیه" در راستای آثار گرانقدر فقه شیعه از جایگاهی بلند و اهمیتی فراوان برخوردار است؛ این اثر دریای موج خیزی را مانند است که اگر حوزه های علمیه به شیوه استنباط، روش تحقیق و حوصله شگفت انگیز به کار گرفته شده در آن توجه کنند و آن را سرمشق قرار دهند، قطعا راهی نیکوتر و تحولی مطلوبتر در تفقه و اجتهاد به وجود خواهد آورد...

برخی از برجستگی ها و امتیازات کتاب به قرار ذیل است:

1- ابتکاری بودن بحث...

2- شمول و گستردگی...

3- تحقیق عمیق و ریشه یابی همراه با تتبع وسیع...

این ویژگی کتاب را آنچنان برجسته ساخته است که باید گفت: مقایسه آن با برخی

ناوبری کتاب