صفحه ۱۶۹

جمله:

20- شیخ طوسی از امام باقر(ع) روایت نموده که به ابان بن تغلب فرمود:

"در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا صادر کن، همانا من دوست دارم که در میان شیعیانم افرادی همانند تو مشاهده شوند."اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک . (فهرست شیخ طوسی 17/ = چاپ دیگر 41/)

21- کشی به سند خویش از معاذ بن مسلم نحوی از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"به من خبر رسیده که تو در مسجد جامع می‎نشینی و برای مردم فتوا صادر می‎کنی ؟ گفتم: بلی - یابن رسول الله - و من می‎خواستم پیش از اینکه از خدمت شما مرخص شوم این مسأله را جویا شوم. من در مسجد می‎نشینم و فردی می‎آید ازمن مسأله ای را می‎پرسد، اگر من بدانم که از مخالفین شماست وی را به همان گونه که عمل می‎کند راهنمائی می‎کنم [فتاوای مذاهب سنت را برایش می‎گویم ]. و فرد دیگری می‎آید که می‎دانم از هواداران و علاقه مندان شماست، و من چیزهائی که از شما رسیده به وی می‎گویم. آنگاه فرد دیگری می‎آید که او را نمی شناسم و نمی دانم چه کسی است، به وی می‎گویم: از فلان [مثلا ابوحنیفه ] این گونه رسیده و از فلان [مثلا امام باقر و یا امام صادق (ع)] این گونه، و در این میان نظر شما را نیز دربین سایر نظرها نقل می‎کنم. حضرت به من فرمود: همین گونه عمل کن، من نیز این چنین عمل می‎کنم."بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس ؟... اصنع کذا، فانی کذا اصنع. (وسائل ‏108/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 36)

این روایت را صدوق در علل نیز روایت کرده است.

22- در نهج البلاغه در نامه امیرالمؤمنین (ع) به قثم بن عباس عامل (نماینده) خود در مکه آمده است:

"اما بعد، در اقامه حج مردم را راهنما باش، و ایام الله را به آنها یادآور شو و صبح و عصر برای رسیدگی به امور آنان بنشین، پس پرسش های شرعی آنان را پاسخ ده،

ناوبری کتاب