صفحه ۱۶۰

زنجیره سندهای این حدیث و شرح آن در فصل سوم از بخش پنجم کتاب [جلد دوم فارسی ] به هنگام استدلال به آن برای اثبات ولایت فقیه گذشت، ما در آنجا یادآور شدیم که مراد از این روایت کسانی نیستند که صرفا همانند ضبط صوت الفاظ احادیث را بازگو می‎کنند، بلکه مراد کسانی هستند که در گفتار و سنت آن حضرت دقت و فقاهت دارند، که برای آگاهی بیشتر می‎توان به آنچه در آنجا نگاشتیم مراجعه نمود.

6- عبدالسلام بن صالح هروی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"خدا رحمت کند بنده ای که امر ما را زنده کند" گفتم: چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمود: "علوم ما را فراگیرد آنگاه آن را به مردم بیاموزاند."رحم الله عبدا احیا امرنا، قلت: کیف یحیی امرکم ؟ قال: یتعلم علومنا و یعلمها الناس. (وسائل ‏102/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 11)

از آنچه ما پیش از این گفتیم چگونگی استدلال به این دو روایت روشن گردید [بیهوده بودن عمل در صورت ترتیب اثر ندادن به سخن آنان ] اگرچه در استدلال به همه اینها اشکال است، که بیان آن پس از این خواهد آمد.

دسته دوم:

روایاتی که از ائمه - علیهم السلام - وارد شده که شیعیان را به طور کلی به فقها ارجاع داده اند:

7- در توقیع مبارک امام زمان - عج - که آن را صدوق در کتاب کمال الدین، از محمد بن محمد بن عصام کلینی آورده که گفت: حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب کلینی، از اسحاق بن یعقوب، که گفت: از محمدبن عثمان عمری [یکی از نواب اربعه ] درخواست کردم نامه ام را که پرسش از برخی مسائل مشکله ام بود به خدمت آن حضرت برساند، وی در پاسخ، توقیعی به خط مبارک مولایمان از امام

ناوبری کتاب