صفحه ۱۶

و طرح آن برای جامعه ضروری می‎نموده هدف اصلی خود قرار داده اند.

نگاهی گذرا به آثار و تألیفات فقهی معظم له از کتاب "البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر" که تقریرات درس استاد بزرگوارشان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی است و در آن نماز عبادی سیاسی جمعه مورد بحث فقهی واقع شده، تا کتاب "خمس و انفال" ایشان که در آن دو رکن اساسی از منابع مالی حکومت اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته، و کتاب "حدود" که به بررسی حد مجازات شرعی در سیستم قضائی اسلام اختصاص یافته، و کتاب "زکات" که یکی دیگر از منابع مالی جامعه اسلامی است - و هم اکنون استاد به تدریس آن اشتغال دارند و دو مجلد آن تاکنون منتشر شده و جلد سوم آن در آستانه انتشار است - همه گواه روشنی بر روشن نگری، ژرف اندیشی و عنایت و اهتمام معظم له به مسائل فقهی، سیاسی، اجتماعی جهان اسلام به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

کتاب بی نظیر دراسات فی ولایة الفقیه

اما مهم ترین و بدیع ترین تألیف معظم له در این زمینه موسوعه عظیم و گسترده "در اسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة" [متن عربی کتاب حاضر] می‎باشد که استاد همزمان با تدریس آن در طول بیش از چهار سال تحصیلی برای بیش از یک هزار نفر از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم (در 555 جلسه) به تدوین و تألیف آن همت گماشتند، که اکنون در چهار مجلد به چاپ رسیده و منتشر شده است.

استاد در این اثر خویش در تداوم تلاش مجتهد مجاهد انقلاب مشروطیت مرحوم آیت الله میرزا محمد حسین نائینی (متوفی 1355 هق) مؤلف کتاب پرارج "تنبیه الامة و تنزیه الملة" و نیز استاد بزرگوار خویش مجاهد اکبر و فقیه اعظم مرحوم حضرت امام خمینی - قدس الله نفسه الزکیة - در مباحث "ولایت فقیه" گامهای اساسی و استواری را برداشته اند و در عمق بخشیدن به این مبحث و سایر مباحث حکومت اسلامی اثر گران سنگی را ارائه دادند که نه تنها در فقه شیعه بلکه در جهان

ناوبری کتاب