صفحه ۱۵۳

و در مستدرک حاکم نیشابوری به سند خویش از ابوذر روایت شده که گفت: از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود:

"همانا مثل اهل بیت من در بین شما مثل کشتی نوح در قوم خویش است، هر که بر آن سوار شد نجات پیدا کرد و هر که تخلف کرد غرق شد."الاان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من قومه، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. (مستدرک حاکم، ‏151/3، کتاب معرفة الصحابة)

باز همان کتاب با ذکر سند از ابن عباس نقل کرده که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"ستارگان مردم را از غرق شدن باز می‎دارند و اهل بیت من امت مرا از اختلاف، پس اگر قبیله ای از عرب با آنان به مخالفت برخیزد در بین آنان اختلاف پدیدار می‎شود، آنگاه حزب شیطان می‎گردند."النجوم امان لاهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، فاذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. (مستدرک حاکم ‏149/3، کتاب معرفة الصحابة)

و روایات زیاد دیگری که در مورد حق ائمه معصومین (ع) وارد شده است.

مرحوم علامه شرف الدین موسوی در کتاب المراجعات می‎نویسد:

"مراد به اهل بیت آن حضرت در اینجا مجموع اهل بیت من حیث المجموع به اعتبار پیشوایان آنان می‎باشد، و همه آنان به صورت فراگیر (استغراق) مراد نیست؛ چرا که این منزلت به حکم عقل و نقل جز برای حجت های خداوند و آنانکه به صورت ویژه دستورات او را به پای می‎دارند نیست. به این معنی جماعتی از بزرگان علمای سنت نیز اعتراف کرده اند. از باب نمونه در کتاب "الصواعق المحرقه" ابن حجر این چنین آمده است: برخی از آنان نیز می‎گویند: محتمل است مراد از اهل بیت که پناهگاه و امان مردم هستند علمای آنان باشد؛ چرا که همانانند که مردم به وسیله آنان همانند ستارگان راه می‎یابند، و آنان هستند که اگر نباشند عذاب الهی اهل زمین را فرا می‎گیرد."المراجعات 76/، مراجعه هشتم.

و من گمان نمی کنم که هیچ فرد مسلمان منصفی به خود جرأت دهد و پیشوایان

ناوبری کتاب