صفحه ۱۵۱

و در دیباچه مغنی ابن قدامه به نقل از ابوحنیفه آمده است که می‎گفت:

"هرگز روا نیست کسی قول ما را مورد استناد قرار دهد تا اینکه مأخذ آن را از کتاب و سنت و اجماع امت و قیاس آشکار در مسأله باز شناسد."مغنی ابن قدامة 14/1

و در کتاب "السنة" اثر عبدالله بن احمد بن حنبل به سند خویش از ابوحنیفه منقول است که وی به ابویوسف می‎گفت:

"ای یعقوب ! از من چیزی روایت مکن، به خدا سوگند من خود نمی دانم که آیا به خطا رفته ام یا اینکه به حقیقت دست یافته ام."السنة ‏226/1.

و در کتاب "الفقه الاسلامی و ادلته" به نقل از شافعی آمده است که می‎گفت:

"اگر آنچه از من حدیث می‎شود صحیح و درست باشد، این مذهب من است، والا سخن مرا به دیوار بزنید."الفقه الاسلامی و ادلته 37/1

و در حاشیه کتاب "مبادی نظم الحکم فی الاسلام" آمده است:

"امام احمد حنبل همواره می‎گفت: در دینت از افراد تقلید مکن، چرا که آنان از خطا ایمن نیستند؛ و کسی که حدیث را رها کند و نظر اشخاص را ملاک قرار دهد، از آنچه اشتباهی در آن نیست به آنچه قابل اشتباه است پناه برده

... ابوحنیفه می‎گفت: این نظر من است، هرکس نظر بهتری بیاورد از او می‎پذیرم. و امام احمد حنبل می‎گفت: از من تقلید مکن، از مالک و شافعی و ثوری نیز تقلید مکن، و آن گونه که ما فراگرفته ایم تو نیز فرا بگیر."مبادی نظم الحکم فی الاسلام، اثر عبدالحمید متولی 327/

و مطالب دیگری از این قبیل که از ائمه اربعه درباره آراء و فتاوایشان حکایت شده است.

بلی ائمه دوازده گانه از عترت پیامبر(ص) بدون شک حسابشان از دیگران جداست؛ چرا که آنان اهل خانه اند و صاحب خانه بدانچه در خانه است آگاهتر

ناوبری کتاب