صفحه ۱۳۵

سوم: گفتار عترت پیامبر (علیهم السلام)

بی تردید گفتار و کردار و تأیید پیامبراکرم (ص) از "سنت" است و حجت می‎باشد، برخی از علمای سنت گفتار و بلکه کردار صحابه را نیز حجت می‎دانند، اما شیعه امامیه گفتار ائمه دوازده گانه از عترت پیامبراکرم و کردار و تأیید آنان را حجت می‎داند؛ چرا که به اعتقاد ما آنان معصوم و عترت پیامبر(ص) می‎باشند و آن حضرت عترت خویش را چنانچه در خبر متواتر ثقلین آمده در کنار کتاب عزیز و همانند آن قرار داده است، و این روایتی است که بیشتر نویسندگان صحاح و سنن و مسانید آن را یادآور شده اند.

از همین مورد است روایت ترمذی به سند خویش از پیامبراکرم (ص) که فرمود:

"من در میان شما چیزی را گذاردم که اگر به آن چنگ آویزید هرگز پس از من گمراه نمی شوید؛ یکی از آن دو بزرگتر از دیگری است: کتاب خدا ریسمانی که از آسمان به زمین امتداد یافته، و عترت من اهل بیتم، و این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند، مراقب باشید که پس از من چگونه با آنها رفتار می‎کنید."قال رسول الله (ص) انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، احدهما اعظم من الآخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض، و عترتی اهل بیتی، ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما. (سنن ترمذی ‏328/5، ابواب مناقب اهل بیت پیغمبر(ص)، حدیث 3876)

دلالت این روایت بر حجیت گفتار عترت پیامبر(ص) روشن است؛ چرا که تمسک به آنان و به کتاب عزیز را واجب و لازم شمرده است. [و اصولا معنی ندارد تمسک به عترت واجب باشد ولی قول و فعل آنان حجت نباشد].

از سوی دیگر باید یادآور شد که مسأله حجیت گفتار آنان غیر از مسأله امامت و خلافت است؛ چرا که اولی مسأله اصولی است [جزء مباحث اصول فقه است ] و دومی مسأله کلامی [اعتقادی ] است. [بنابراین قول و فعل عترت طاهره برای آنانی که معتقد به امامت و خلافت بلافصل آنان نباشند نیز باید حجت باشد].

در کنزالعمال از ابی سعید روایت شده که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"ای مردم ! من در میان شما دو امر را به جای می‎گذارم، اگر به آن دو چنگ آویزید

ناوبری کتاب