صفحه ۱۳۳

آفریدی و او را از خاک، پس بین آتش و خاک مقایسه کرد، و اگر نورانیت آدم را با نورانیت آتش مقایسه می‎کرد فضیلت بین این دو و نور و صفای یکی بر دیگری را دریافت می‎کرد."یا اباحنیفه، بلغنی انک تقیس ؟ قال: نعم، قال: لا تقس، فان اول من قاس ابلیس حین قال: خلقتنی من نار و خلقته من طین فقاس ما بین النار و الطین، و لو قاس نوریة آدم بنوریة النار عرف فضل ما بین النورین و صفأ احدهما علی الآخر. (کافی ‏58/1، کتاب فضل العلم، باب البدع و الرأی و المقاییس، حدیث 20)

در روایت دیگری به سند صحیح از ابان بن تغلب از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود:

"سنت با یکدیگر مقایسه نمی شود، آیا ملاحظه نمی کنید که زن [پس از طهارت از حیض و نفاس ] روزه اش را قضا می‎کند ولی نمازش را قضا نمی کند؟ ای ابان، همانا اگر در سنت قیاس وارد شود دین محو می‎گردد."ان السنة لا تقاس، الاتری ان المراة تقضی صومها و لا تقضی صلاتها، یا ابان، ان السنة اذا قیست محق الدین. (وسائل ‏25/18 ابواب صفات قاضی، باب 6، حدیث 10)

و در موثقه مسعدة بن صدقة از امام جعفرصادق از پدرش از امیرالمؤمنین علی (ع) روایت شده که فرمود:

"آن کس که به قیاس روی آورد همواره زندگی اش در گمراهی است، و آنکس که با ملاک قرار دادن نظر خود به خدا تقرب جست پیوسته روزگارش در تباهی است."من نصب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس، و من دان الله بالرأی لم یزل دهره فی ارتماس. (وسائل ‏25/18، ابواب صفات قاضی، باب 6، حدیث 11)

و روایات بسیار زیاد دیگری به این مضمون.

باز در سنن دارمی از ابن سیرین روایت شده که گفت:

"اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود، و خورشید و ماه جز به خاطر قیاس عبادت نشدند."اول من قاس ابلیس، و ما عبدت الشمس و القمر الابالمقاییس. (سنن دارمی ‏65/1، باب تغیر الزمان و ما یحدث فیه)

و از حسن نقل کرده که وی آیه: "خلقتنی من نار و خلقته من طین" را تلاوت کرد و گفت:

ناوبری کتاب