صفحه ۱۲۸

این ارتباط به آیات و روایاتی استناد می‎کنند که مهمترین آن آیه و روایات زیر است:

و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و سأت مصیرانساء (4) 115/ - و هر کس پس از روشن شدن راه حق بر او با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان در پیش گیرد، وی را به همان راهی که برگزیده واگذاریم و به جهنم درآوریم که برای وی منزلگاه بسیار بدی است. [شاید مورد استدلال جمله: "و یتبع غیر سبیل المؤمنین" الخ است که دلالت بر حجیت و اعتبار راه مؤمنین دارد].

از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود: امت من بر خطا و گمراهی اجتماع نمی کنند.لاتجتمع امتی علی ضلالة او خطاء، این حدیث را به این عبارت من در کتابهای حدیث نیافتم، برخی از رفقا نیز تتبع کردند و نیافتند، اینکه من عنایت دارم که روایت ها را از منابع و مآخذ خودش نقل کنم برای این است که آقایان عادت کنند روایت ها را از حفظ و یا کتب اصول و یا کتابهای غیر معتبر اخذ نکنند. (الف - م، ج 130 درس)

و نیز ابن ماجه در سنن خویش، از انس بن مالک، از آن حضرت (ص) روایت نموده که فرمود: امت من بر گمراهی گرد نمی آیند، پس اگر اختلافی مشاهده کردید بر شما باد به سیاهی بزرگ.ان امتی لاتجتمع علی ضلالة، فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم. (سنن ابن ماجه ‏1303/2، کتاب الفتن، باب السواد الاعظم، حدیث 3950) [جمعیت زیاد - اکثریت ].

ترمذی به سند خویش از فرزند عمر روایت کرده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

خداوند امت مرا - یا فرمود: امت محمد را - بر گمراهی گرد نمی آورد، و دست خدا با جماعت است و کسی که تکرو شد به تنهائی در آتش سرازیر خواهد شد.ان الله لایجمع امتی - او قال: امة محمد - علی ضلالة، و یدالله علی الجماعة، و من شذ شذ الی النار. (سنن ترمذی ‏315/3، ابواب الفتن، باب 7، حدیث 2255)

و من در کتابهای حدیث سنت به روایتی که در آن لفظ "خطا" باشد برخورد

ناوبری کتاب