صفحه ۱۲۳

"امیرالمؤمنین (ع) می‎فرمود: سپاس خدای را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا اینکه برای امت همه آنچه را بدان نیازمند بودند باز گفتم."الحمد لله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامة جمیع ما تحتاج الیه. (تهذیب الاحکام ‏319/6، آخر کتاب القضایا و الاحکام، باب الزیادات، حدیث 86)

و در خبر حماد آمده است که گفت: از آن حضرت - امام صادق (ع) - شنیدم که می‎فرمود:

"هیچ چیز نیست مگر اینکه در مورد آن حکمی در کتاب و یا سنت وجود دارد."ما من شئ الاو فیه کتاب او سنة . (کافی ‏59/1، کتاب فضل العلم، باب الرد الی الکتاب و السنة، حدیث 4) و در خبر معلی بن خنیس آمده است که امام صادق (ع) فرمود:

"هیچ امری که دو نفر در مورد آن به اختلاف برخیزند وجود ندارد مگر اینکه برای آن اصلی در کتاب خداوند - عزوجل - وجود دارد، ولکن عقول افراد بدان دست نیافته است."ما من امر یختلف فیه اثنان الاو له اصل فی کتاب الله - عزوجل - ولکن لا تبلغه عقول الرجال. (کافی ‏60/1، کتاب فضل العلم، باب الرد الی الکتاب و السنة، حدیث 6)

و روایات دیگری از این قبیل که می‎توان بدان مراجعه نمود.

2- چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس شورا

پیش از این در فصل گذشته یادآور شدیم که فرد اصلی مسؤول و مکلف در حکومت اسلامی همان امام و حاکم است، و قوای سه گانه با همه تشکیلات خود دست و بازوان وی محسوب می‎گردند.

بر این اساس پس طبع موضوع اقتضا دارد که انتخاب اعضای مجلس شورا به دست حاکم و به انتخاب وی باشد تا کسانی که بتوانند در عمل به وظایف رهبری وی را یاری دهند انتخاب کند.

اما از آن جهت که غرض از مجلس شورا مشورت و تصمیم گیری در امور مربوط

ناوبری کتاب