صفحه ۱۱۳

"دهم: اینکه امام باید شخصا به همه امور مشرف باشد و اوضاع و احوال را زیرنظر بگیرد تا بتواند امت را درست هدایت و رهبری و از شریعت حراست و حفاظت کند، و نباید صرفا به واگذاردن امور به دیگران اکتفا کرده و خود به خوش گذرانی و یا حتی عبادت بپردازد؛ زیرا چه بسا شخص امین نیز خیانت بورزد و یا اینکه فرد به ظاهر خیرخواه و صالح نیز کار ناشایست انجام دهد؛ خداوند به حضرت داود می‎فرماید: ای داود، ما ترا در زمین خلیفه قرار دادیم پس به حق بین مردم حکم نما، و از هوای نفس پیروی مکن که ترا از راه خدا منحرف می‎کند.یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله. (سوره ص 26/) که در اینجا خداوند سبحان به واگذاردن امور به وی بدون اینکه خود در مسائل دخالت کند اکتفا نفرموده و حتی وی را در پیروی از هوی معذور ندانسته، تا جائی که وی را در صورت پیروی به انحراف و گمراهی وصف نموده است.

و همه این مسؤولیت ها اگرچه به حکم دین و به خاطر منصب خلافت برای داود ثابت است، ولی همه اینها از حقوق و وظائف سیاسی هر اداره کننده و مسؤول جامعه می‎باشد. پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته."احکام السلطانیه ماوردی 16/؛ و نیز احکام السلطانیه ابویعلی 28/

ناوبری کتاب