صفحه ۷۹

4 - دیه قطع پا: در این اواخر نیز نشریات خبری و گزاشی، خبر کوتاه ولی بسیار مهم ذیل را منتشر کردند:

"امام مسأله مربوط به "دیه قطع پا" را به آقای منتظری ارجاع دادند، قبلا نیز مسائلی همچون احتکار، مفسد فی الارض و امثال اینها را ارجاع داده بودند، که به معنای این است که ایشان را شخص فالاعلم بعد از خودشان می‎دانند."

5 - مسائل حج: آیت الله سید جعفر کریمی عضو استفتائیه امام و هیئت استفتائیه فقیه عالیقدر در این باره چنین فرمودند:

"در جریان حوادث خونین مکه در سال 1366 حج برخی از حجاج ناقص شده بود، و تصحیح آنها طبق فتاوای امام خمینی مشکل بود، به خدمت معظم له مراجعه کرده و کسب تکلیف نمودیم. ایشان این مسائل را به آیت الله منتظری ارجاع دادند که طبق نظر ایشان عمل کنیم."

6 - حق الحضانة مادر برای اولاد خود: "نیز هم ایشان (آقای سید جعفر کریمی) در این مورد نقل می‎کنند:

"درباره مسأله حق الحضانة مادر نسبت به فرزندان نیز همان وقت از حضرت امام استفتاء و کسب تکلیف کردیم، که امام این مسأله و همه مسائل مشکله شرعی را به آقای منتظری ارجاع داده و فرمودند: در این مسأله و در کلیه مسائل مشکله شرعی به نظرات آقای منتظری عمل کنید."

چنانکه ملاحظه فرمودید اینها موارد و نمونه هایی از ارجاعات فقهی حضرت امام به آیت الله منتظری است، و نشان می‎دهد که امام در مسائل شرعی، ایشان را بعد از خود "فالاعلم" می‎دانند و تنها مجتهد ذی صلاحیت برای مرجعیت مسلمین می‎شناسند. و در رابطه با مقام فقاهت و مراتب عالیه علمی ایشان، این نظرات امام حائز اهمیت فوق العاده است، و راجع به فالاعلم بودن حضرت آیت الله منتظری جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد.

5 - شخصیت فقهی و روش تدریس

اکنون بیش از نیم قرن است که فقیه عالیقدر حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته در حوزه علمیه بر کرسی تدریس تکیه زده و شاگردان بسیاری را به جامعه اسلامی تحویل داده است؛ و همان گونه که در بیانیه علما و فضلای حوزه علمیه قم که در سال 1345 منتشر گردیده آمده است، اکثر فضلا و طلاب در آن زمان در درس معظم له حاضر شده و از ایشان کسب فیض نموده اند. آیات و شخصیتهای بزرگواری همچون: مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی، حاج سید موسی صدر، حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی، حاج شیخ یوسف صانعی، حاج آقا مجتبی تهرانی، حاج شیخ صادق خلخالی، مهدوی کنی، محمدی گیلانی، انصاری شیرازی، سید علی

ناوبری کتاب