صفحه ۷۱

ب) روش علمی و شخصیت فقهی استاد

1 - از خانه تا مدرسه

تقویم هجری شمسی رقم 1301 را نشان می‎داد که در یکی از خانه های گلین و پر از معنویت شهر نجف آباد اصفهان که به یک مؤمن آزاده و زحمتکش به نام "حاج علی منتظری" تعلق داشت، نوزادی پاک نهاد از مادری باتقوا متولد شد. حاج علی نام فرزند گرامی خود را "حسینعلی" نهاد، که با گذراندن مقدمات و مراحل مختلف تحصیل در علوم اسلامی به مقام رفیع فقاهت و اجتهاد نائل آمد، و برای مردم آزاده ایران و مردم سراسر جهان به عنوان "آیت الله العظمی منتظری" شناخته شد. خداوند جهان چنین مقدر فرموده بود که او صدیق ترین یار و نیرومندترین همرزم فقیه اعظم عصر ما حضرت امام خمینی در راه سرنگون سازی نظام طاغوت و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران باشد، که چنین شد.

او از سن 6_7 سالگی آموختن مقدمات عربی و سایر مسائل اسلامی را نزد پدرش آغاز نمود، و همزمان در مدرسه متعلق به مرحوم ملاحسینعلی مسجدی معروف به "مدیر" به آموختن درسهای فارسی پرداخت. تا 12 سالگی همچنان نزد پدر خود به تحصیل ادامه داد. سپس مدت کوتاهی نیز به همراه دو نفر از آقایان نجف آباد عازم قم شده و در آنجا اقامت گزید، اما بعد از مدتی همراه آنان به نجف آباد بازگشته و پس از آن در حالی که 12 سال بیشتر نداشت وارد حوزه علمیه اصفهان گردید و محضر اساتید آن حوزه را درک نمود. ایشان با استعداد و جدیت فوق العاده ای که داشت به زودی در ردیف بهترین شاگردان حوزه علمیه اصفهان قرار گرفت. او کتب رسمی درسی حوزه ها را تا شروع مکاسب و رسائل شیخ انصاری در اصفهان ادامه داد. و این در حالی بود که در اثر هوش سرشار و مطالعه آزاد خود، معلومات و توان علمی زیادی اندوخت، به گونه ای که گفته شده می‎توانست برخی از کتب فقهی و فلسفی را بدون استاد مطالعه کند. پس از این مرحله از اصفهان به قم مهاجرت نموده و مشغول تحصیل گردید. در بدو ورود به قم با طلبه فاضلی به نام "مرتضی مطهری" آشنا شد که اکنون ما آن

ناوبری کتاب