صفحه ۶۸

حکومت می‎تواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‎شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‎کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم و..."مجله حوزه، سال چهارم، شماره ‏32/23.

چنانکه ملاحظه فرمودید معظم له نه تنها تأسیس حکومت و نصب دولت را از شؤون و اختیارات مقام ولایت فقیه معرفی می‎کند، بلکه همه اختیارات ولایت مطلقه و عامه نبی اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) را نیز از آن ولی فقیه در عصر غیبت معرفی می‎کند.

12 - حضرت آیت الله العظمی منتظری: اگر تاریخ فقه حکومتی اسلام را به یک هرم بلند تشبیه کنیم که همچنان در حال رشد و صعود است، مسلما در رأس این هرم کسی جز امام خمینی و آیت الله منتظری قرار ندارند. آیت الله العظمی منتظری با کسب دانش از خرمن فضل فقهای اصیل و جامعی همچون آیت الله العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی و دانشمندان و فضلای دیگر و نوشتن تقریرات دروس آیت الله العظمی مرحوم بروجردی، عملا نشان داده است که بعد از امام خمینی در رأس این هرم شکوهمند تاریخ فقه قرار دارد.

البته کسانی همچون فقیه شهید آیت الله صدر نیز در این هرم تاریخی جایگاه شایسته ای دارند، به ویژه با توجه به سیره عملی آن شهید در بعد سیاسی و نیز با توجه به آثار گرانقدری که در فقه حکومتی از قبیل کتاب ارزشمند اقتصادنااقتصادنا نام کتاب فقهی و استدلالی شهید آیة الله سید محمدباقر صدر(ره) در باره فقه مالی و اقتصاد اسلامی است که متن عربی آن بارها در بیروت، عراق و ایران به چاپ رسیده است؛ از این کتاب دو ترجمه جداگانه به فارسی انجام گرفته که از آن میان می‎توان ترجمه مهدی فولادوند را ترجیح داد. و مجموعه مسلسل الاسلام یقود الحیاة عنوان سلسله جزوه هایی است از شهید صدر که مفاهیم اجتماعی، سیاسی و حکومتی اسلام را مورد بحث قرار داده و تاکنون پنج جزوه آن توسط دارالتعارف للمطبوعات (بیروت) چاپ شده است. از خود به یادگار گذاشته، لکن با همه اینها باید خالصانه اعتراف کرد که جایگاه فقیه عالیقدر آیت الله منتظری هم از نظر سیره سیاسی و سوابق مجاهده و مبارزه با طاغوت و هم از نظر نگارش و تدوین فقه حکومتی اسلام، جایگاهی ویژه و بی نظیر است.

فقیه عالیقدر سی سال پیش که تقریرات درس خارج فقه آیت الله بروجردی را به نام البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر نوشته و منتشر ساخته است، راجع به مباحث ولایت فقیه آن کتاب در پاورقی، خودش نیز به عنوان یک مقرر مجتهد

ناوبری کتاب