صفحه ۶۷

کتاب مستقلی به نام ولایت فقیه مطرح فرموده اند. مباحث مربوط به ولایت فقیه از کتاب البیع امام اخیرا به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است.این کتاب به نام شؤون و اختیارات ولی فقیه، توسط وزارت ارشاد اسلامی ترجمه و منتشر شده است.

در اینجا برای روشن شدن هرچه بیشتر دیدگاه حضرت امام امت به ولایت عامه فقیه که همه اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه (ع) را دربرمی گیرد، یکی از آخرین نظرات معظم له که خطاب به جناب حجة الاسلام سیدعلی خامنه ای و به عنوان تصحیح یک مطلب منقول از ایشان بیان فرموده اند نقل می‎کنیم. متن سخنان ایشان از این قرار است:

"جناب حجة الاسلام آقای خامنه ای رئیس محترم جمهور، دامت افاضاته. ...از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‎شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید؛ و تعبیر به آنچه که اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، بکلی بر خلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد.

اشاره می‎کنیم به پیامدهای آن که هیچ کسی نمی تواند ملتزم به آن باشد. مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع از اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که در اختیار دولت است بنا به تفسیر شما خارج است. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‎تواند مسجد و یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می‎تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که دفع ضرر، بدون تخریب نشود خراب کند؛ حکومت می‎تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند؛ و می‎تواند هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی باشد که جریان آن مخالف اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.

ناوبری کتاب