صفحه ۳۸۷

پادشاهان به افراد برسد نباید موجب ناامیدی و یأس از قیام به حق گردد؛ زیرا ممکن است خداوند پیروزی و ظفر را زمانی پس از آن قرار داده باشد.

اگر بر فرض پیروزی نیز به دست نیامد باز به وظیفه عمل شده است. یا اینکه آن حضرت بخواهد بفرماید: سرنگون کردن حکومت پادشاهان کار مشکلی است، همانند از جا کندن کوه سرسخت و پابرجا، که نیاز به تهیه مقدمات بسیار و گذشت زمان و ارشاد و رشد سیاسی مردم دارد، همان گونه که از جای کندن کوه نیاز به زمانی کافی و به کارگیری امکانات بسیار دارد.

در هر صورت وظیفه مردم نسبت به دفاع از اسلام و مسلمین به حال خود باقی است و باید ولو با تحمل مشکلات، مقدمات و زمینه های آن را فراهم نمود.این روایت درصدد نفی دفاع و مبارزه نیست بلکه می‎فرماید: جهاد و مبارزه با سلطانی که پایگاهش را محکم کرده و بر مردم تسلط یافته بسیار مشکل است. باید نیرو و امکانات فراهم نمود و زمینه را مساعد کرد. این کار کار کوچکی نیست؛ مبارزه، کتک، زندان، زجر و شکنجه و تبعید و شهادت به همراه دارد. باید مردم را آگاه ساخت، تشکیلات درست کرد، میتینگ و تظاهرات راه انداخت و سالها خون دل خورد تا مبارزه ای به ثمر برسد. مبارزه کردن مشکل است اما این طور نیست که به ثمر نرسد. ما در طول تاریخ بسیاری از قدرتهای ستمگر داشته ایم که در اثر مبارزه مردم سرنگون شده و از بین رفته اند؛ حکومت تزار شوروی، فراعنه مصر، پادشاهان فرانسه و حکومت محمدرضا پهلوی با وجود حمایت سازمانهای جاسوسی سیا و ساواک و دو هزار و پانصد سال سابقه شاهنشاهی و... من یادم هست قبل از پیروزی انقلاب که گاهی اعلامیه هایی را بر ضد رژیم امضا می‎کردیم بعضی رفقای خاص ما می‎گفتند: شما دیوانه شده اید! شما در مقابل حکومت نمی توانید کاری بکنید، تلاشهای شما "جنگ مشت و درفش است"؛ و از روی دلسوزی همین روایتها را (به عنوان روایت یأس !) برای ما می‎خواندند! (از افاضات معظم له در درس)

10 - روایت عیص بن قاسم

این روایت قسمتی از روایت عیص بن قاسم، روایت اول باب است که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

11 - روایت ابی عبدون

این روایت منقول از کتاب عیون اخبار الرضاست و در شأن و مقام زید بن علی (ع) است که باز در ذیل روایت اول باب [روایت عیص بن قاسم ] به هنگام شرح احوالات زید(ره) بحث تفصیلی آن گذشت.

ناوبری کتاب