صفحه ۳۸۴

خدا هستیم، گفتم: پس تو صاحب شمشیری ؟ فرمود: همه ما صاحب شمشیر و وارث شمشیریم."فی روایة حکم عن ابی جعفر(ع) انه قال: یا حکم، کلنا قائم بامرالله، قلت: فانت المهدی ؟ قال: کلنا نهدی الی الله، قلت: فانت صاحب السیف ؟ قال: کلنا صاحب السیف و وارث السیف. (کافی ‏536/1، باب الائمه (ع) کلهم قائمون، حدیث 1)

و در روایت دیگری عبدالله بن سنان روایت نموده که گفت: خدمت امام صادق (ع) آیه: (یوم ندعو کل اناس بامامهم اسراء (17): 71. روزی که هر دسته از مردم را به امامشان فرا می‎خوانیم) را قرائت کردم، حضرت فرمود: "امام آنان کسی است که پیشاپیش آنهاست و او قائم مردم زمان خویش است."امامهم الذی بین اظهرهم، و هو قائم اهل زمانه. (کافی ‏536/1، حدیث 3)

ما پیش از این نیز گفتیم که: لفظ "امام" از نظر لغت برای هر پیشوا و جلوداری وضع شده است و منحصر به ائمه دوازده گانه (ع) نیست، بر این اساس شاید مراد از "قائم اهل زمان خویش" نیز اعم بوده و مراد از آن قائم بالفعل در میان هر امت باشد. اما از سوی دیگر این احتمال بسیار بعید به نظر می‎رسد؛ زیرا آنچه از لفظ "القائم" - که همراه با الف و لام تعریف - در روایات ما به کار برده شده ظاهر می‎شود، همان قائم مورد نظر یعنی امام زمان (عج) است؛ پس در این صورت مراد از پرچمی که در این روایت مورد مذمت قرار گرفته، پرچمی است که صاحب آن مردم را به نفس خویش فراخواند نه به اقامه حق و اطاعت از امام به حق. و این نکته ای است شایان توجه و دقت.

7 - روایت عمر بن حنظله

عمر بن حنظله قال: سمعت اباعبدالله (ع) یقول: "خمس علامات قبل قیام القائم: الصیحة والسفیانی و الخسف و قتل نفس الزکیة و الیمانی. فقلت: جعلت فداک ان خرج احد من اهل بیتک قبل هذه العلامات انخرج معه ؟ قال: لا."وسائل ‏37/11، باب 13 از ابواب جهاد عدو، حدیث 7. عمر بن حنظله روایت می‎کند که امام جعفر صادق (ع) فرمود: پنج علامت قبل از قیام قائم وجود دارد: صیحه [ ندای آسمانی ] و سفیانی [ خروج سفیانی ] و فرورفتن به زمین [ فرورفتن لشکر سفیانی به زمین در محلی به اسم بیدا] و کشته شدن نفس زکیه [ شخصی به اسم نفس زکیه و یا انسان باتقوایی که دارای نفس تزکیه شده است ] و یمانی [ خروج یمانی ]. عرض کردم: فدایت گردم اگر یکی از اهل بیت شما قبل از این علامتها خروج نمود آیا با وی خروج کنیم ؟ حضرت فرمود: نه."

ناوبری کتاب