صفحه ۳۷۹

الدیار و کان وعدا مفعولااسراء (17): 5. پس چون وقت اولین انتقام فرا رسد بندگان جنگجو و نیرومند خود را بر شما برانگیزانیم تا آنجا که درون خانه های شما را نیز جستجو کنند، و این وعده ای است حتمی.) پس ما گفتمیم: فدایت شویم اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: "- سه مرتبه - به خدا سوگند اینان اهل قم هستند."روی عن بعض اصحابنا قال: کنت عند ابی عبدالله (ع) جالسا، اذ قرء هذه الایة (فاذا جاء وعد اولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا) فقلنا: جعلنا فداک من هؤلاء؟ فقال: - ثلاث مرات - هم والله اهل قم. (بحارالانوار ‏216/57، باب 36، حدیث 40)

7 - در کتاب صحیح مسلم به سند خویش آمده است که جابربن عبدالله می‎گوید: از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: "پیوسته دسته ای از امت من براساس حق جهاد می‎کنند و پیروز خواهند بود تا روز قیامت فرا برسد."لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامة . (صحیح مسلم ‏1524/3، حدیث 1923)

8 - باز در همان کتاب به سند خویش از جابر بن سمره از پیامبراکرم (ص) روایت می‎کند که فرمود: "پیوسته این دین برپا خواهد بود و جماعتی از مسلمین برای آن جهاد می‎کنند تا قیامت فرا برسد."لن یبرح هذا الدین قائما یقاتل علیه عصابة من المسلمین حتی تقوم الساعة . (صحیح مسلم ‏1524/3، کتاب الامارة، باب 53، حدیث 1922)

و روایات دیگری مشابه این روایات که از ذکر آنها خودداری می‎کنیم:

ج: تعارض روایت با روایات جهاد و امر به معروف و نهی از منکر

ظاهر این روایت آن گونه که اهل سکوت برداشت نموده اند با ادله قطعی و روایاتی که در باب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر وارد شده تعارض دارد، و در مقام تعارض باید از ظاهر این روایت صرف نظر نماییم؛ زیرا دفاع از اسلام و مسلمین از مهمترین فرایض و واجبات است که در کتاب و سنت بر انجام آن تأکید شده و عقل سلیم بر آن گواهی می‎دهد.

وظیفه دفاع از کیان اسلام و مسلمین حتی در شرایطی که حکومت باطلی بر جامعه حاکم باشد و انسان مجبور باشد با استفاده از امکانات آن حکومت، راه هجوم مشرکین و بیگانگان را سد کند و از حق و عدالت دفاع نماید باز ساقط نمی گردد، مشروط بر اینکه آن حکومت تأیید نشود. در این باره روایت قابل توجهی است که متذکر می‎شویم:

"یونس روایت می‎کند که خدمت امام رضا(ع) بودم، شخصی آمد و گفت: فدایت شوم، به یکی از دوستان و شیعیان شما خبر رسیده که مردی برای جهاد در راه خدا

ناوبری کتاب