صفحه ۳۷۷

از پرچم یمانی نیست، پرچم او پرچم هدایت است، چون که مردم را به حکومت امام زمان دعوت می‎کند. پس هنگامی که یمانی خروج کرد فروختن سلاح به مردم و به هر مسلمان حرام است. [ باید رایگان در اختیار آنها گذاشته شود و یا به مردمی که در مقابل او بایستند نباید سلاح فروخت ]. پس از خروج او به یاری او بشتاب؛ زیرا پرچم او پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانی جایز نیست با او مخالفت نموده و کارشکنی کند، و اقدام کننده بر این کار اهل آتش است؛ زیرا یمانی مردم را به حق و صراط مستقیم دعوت می‎نماید."ولیس فی الرایات رایة أهدی من الیمانی، هی رایة هدی؛ لانه یدعو الی صاحبکم، فاذا خرج الیمانی حرم بیع السلاح علی الناس و کل مسلم، و اذا خرج الیمانی فانهض الیه، فان رایته رایة هدی، و لا یحل لمسلم ان یتلوی علیه فمن فعل ذلک فهو من اهل النار لانه؛ یدعو الی الحق و الی طریق مستقیم. (غیبت نعمانی 171/، چاپ دیگر 265/، باب 14، باب ماجاء فی العلامات التی تکون قبل قیام القائم، حدیث 13)

از این روایات استفاده می‎شود که قبل از قیام حضرت حجت (عج) پرچمهای حقی نیز برافراشته می‎شود، و نیز پرچمهایی که مردم را در مسیر حکومت امام زمان (عج) دعوت می‎کند پرچم های هدایت است و باید به یاری آنها شتافت.

2 - و باز در کتاب غیبت نعمانی به سند خویش از ابی خالد کابلی از امام باقر(ع) روایت شده که فرمود:

"گویا از مشرق قومی را مشاهده می‎کنم که برای به دست آوردن حق قیام می‎نمایند، اما حق به آنها داده نمی شود. پس با جدیت بیشتر به دنبال آن می‎روند، باز هم به آنها داده نمی شود؛ پس هنگامی که این چنین دیدند شمشیرهایشان را بر شان هایشان می‎گذارند، در آن صورت آنچه می‎خواهند به آنها داده می‎شود، اما آنان نمی پذیرند و قیام می‎کنند و آن را تنها به صاحب شما امام زمان (عج) واگذار می‎کنند. کشته های آنها شهیدند. اگر من چنین زمانی را دریابم جانم را در اختیار صاحب و رهبر این قیام قرار خواهم داد."کانی بقوم قدخرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه، ثم یطلبونه فلا یعطونه، فاذا رأوا ذلک وضعوا سیوفهم علی عواتقهم فیعطون ماسألوا، فلایقبلونه حتی یقوموا، و لایدفعونها الاالی صاحبکم، قتلاهم شهداء اما انی لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر. (غیبت نعمانی 182/ - چاپ دیگر 273، باب ماجاء فی العلامات التی تکون قبل قیام القائم، باب 14، حدیث 50؛ بحار نیز در جلد 52 ص 243 همین روایت را به نقل از غیبت نعمانی آورده است.)

دلالت این خبر بر اینکه قیام و انقلابی پیش از ظهور قائم (عج) به وقوع خواهد پیوست و اینکه قیام او قیام به حقی است روشن و آشکار است.

3 - کتاب سنن ابن ماجه در حدیثی از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود:

"خداوند برای ما اهل بیت آخرت را بر دنیا برگزیده، و همانا اهل بیت من پس از

ناوبری کتاب