صفحه ۳۷۴

پس مراد آن حضرت یا بیان یک امر غیبی است و آن اینکه سلطنت منصور پایان نپذیرفته است، یا بیان این نکته است که جنگ با پادشاهان متوقف بر تهیه مقدمات بسیاری است؛ چرا که شکست دادن پادشاهان پس از محکم کردن پایه های حکومتشان امر بسیار مشکلی است، همانند متلاشی کردن کوه که بر صرف امکانات و نیروی بسیار متوقف است.

باز بیانگر این است که اگر در مقابل پادشاهان شکستی روی داد و پیروزی بر آنان به دست نیامد، نباید موجب ناامیدی و یأس شود، چرا که رزمنده گاهی به پیروزی می‎رسد و گاهی شکست می‎خورد؛ زیرا طبیعت جنگ مقتضی همین معناست. در هر صورت روایت نمی خواهد بفرماید شکست دادن پادشاهان محال است؛ چرا که روشن ترین دلیل بر امکان هر چیز وقوع آن است.

4 - سفیانی کیست ؟

در قسمت آخر روایت، امام (ع) علامت حتمی قیام و فرج اهل بیت (ع) را خروج سفیانی بیان نموده است. (احتمال داده می‎شود این یک خبر غیبی باشد که امام (ع) از ظهور حضرت حجت و خروج سفیانی خبر می‎دهد) ولی بعضی سفیانی را "سفیاتی" به تاء دو نقطه خوانده اند و گفته اند: سفیاتی اشاره است به انقلاب جهانی مارکسیستی، و پیدایش مارکسیسم را همان جریان سفیاتی دانسته اند.[ از آن رو که مرکز اصلی مارکسیسم اتحاد جماهیر سوفیتی است ].

برخی دیگر گفته اند: سفیانی اسم شخص خاصی نیست، بلکه کسی که منسوب به بنی امیه و ابوسفیان باشد سفیانی است. (طبق این تعبیر به صدام هم می‎شود گفت سفیانی، به خاطر اینکه تکریتی است و می‎گویند که تکریتی ها از نسل بنی امیه اند). این احتمال بعید به نظر می‎رسد، چون که سفیانی اشاره به یک شخص است نه یک جریان و مرام؛ و در بعضی از روایات هم به نام "عثمان بن عنبسه" از او یاد شده است. والله اعلم.

6 - روایت ابی بصیر

صحیحة ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال: "کل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عزوجل.وسائل ‏37/11، باب 13 از ابواب جهاد عدو، حدیث 6.

ابی بصیر از امام جعفر صادق (ع) روایت می‎کند که فرمود: هر پرچمی که قبل از

ناوبری کتاب