صفحه ۳۷۰

خنیس که روایت هشتم از روایتهای همین باب است نیز مشخص شد.

4 - روایت ابی المرهف

ابی المرهف از امام محمد باقر(ع) روایت نموده که فرمود:

"الغبرة علی من اثارها هلک المحاضیر. قلت: جعلت فداک و ماالمحاضیر؟ قال: المستعجلون، اما انهم لن یریدوا الا من یعرض لهم، ثم قال: یا ابا المرهف اما انهم لم یرید و کم بمجحفة الاعرض الله (عزوجل ) لهم بشاغل ثم نکت ابوجعفر(ع) فی الارض ثم قال: یا ابا المرهف، قلت: لبیک، قال: اتری قوما حبسوا انفسهم علی الله (عز ذکره) لا یجعل الله لهم فرجا؟ بلی، والله لیجعلن الله لهم فرجا.وسائل ‏36/11، باب 13 از ابواب جهاد عدو، حدیث 4.

گرد و غبار به ضرر کسی است که آن را برانگیخته است، اسبهای چموش مغرور هلاک می‎شوند. عرض کردم: فدایت شوم، اسبهای چموش مغرور چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که عجله می‎کنند، آنان (مأموران حکومت) کسانی را زیر نظر گرفته و دستگیر می‎کنند که در معرض دید آنها باشند یا با آنان برخورد داشته باشند. آنگاه فرمود: ای ابی المرهف، آنان به شما گزندی نخواهند رساند مگر اینکه خداوند برای آنان گرفتاری و سرگرمی هایی را پدید خواهد آورد، سپس آن حضرت در حال اندیشه چشم به زمین دوخت و فرمود: ای ابی المرهف، عرض کردم: بلی، فرمود: آیا دیده ای جمعیتی که جان خود را وقف راه خدا کرده باشند خداوند برای آنان فرجی قرار نداده باشد؟ بلی به خدا سوگند، خداوند برای آنان راه فرج و گشایشی قرار خواهد داد."

سند و لغات روایت: ابی المرهف (راوی روایت) را مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال خویش از اصحاب امام باقر(ع) به شمار آورده است.رجال شیخ / 142. اما در کتاب تنقیح المقال، فصل کنیه ها آمده است که: "من به نام و شرح حال او در کتب رجال حدیث دست نیافتم.تنقیح المقال ‏34/3. [شخص مجهول الهویه ای است ].

کلمه "الغبرة" با ضم غین و دو فتحه به معنی گرد و غبار است؛ و کلمه "المحضار و المحضیر" از اسب و غیر آن، به معنی اسب چموش و سرکش است؛ و "المجحفة" با ضم میم و تقدم جیم به معنی گزند و آسیب است.

ناوبری کتاب