صفحه ۳۴۵

بی نیاز نمی سازند، در کار عجله مکن که همانا خداوند برای عجله بندگان عجله نخواهد کرد، و از تقدیر خدا سبقت مگیر که گرفتاریها تو را ناتوان کرده و از پای در خواهد آورد."

راوی گوید: در اینجا زید غضبناک شد و گفت:

هرگز از ما خانواده، امام کسی نیست که در خانه بنشیند و پرده فرو افکند و دست از جهاد بکشد، ولکن از ما امام کسی است که حوزه خود را حراست کرده و در راه خدا با نهایت توانایی جهاد کند و از مردم خویش دفاع و از حریم امت پاسداری کند.

امام باقر(ع) فرمود: "ای برادر، آیا آنچه نسبت به نقش نفس خویش روا می‎داری می‎توانی شاهدی از کتاب خدا یا حجتی از رسول خدا(ص) یا مثل و نمونه ای برای آن بیاوری ؟ همانا خداوند عزوجل حلال را حلال و حرام را حرام و واجب را واجب گردانید و مثالها زد و سنتها نهاد و هرگز برای امام قائم به امر خویش نسبت به فریضه ای که باید بر اساس آن اطاعت شود شک و شبهه ای نگذاشت تا در مورد کاری پیش از رسیدن موعدش از خدا سبقت گیرد یا برای دسترسی به آن قبل از رسیدنش تلاش کند.

و حال آنکه خداوند سبحان در ارتباط با صید فرمود: (در حال احرام، صید را مکشید).(لاتقتلوا الصید و انتم حرم) مائده (5): 95. آیا قتل صید مهمتر است یا قتل انسانی که خداوند جان او را محترم شمرده ؟ و نیز خداوند برای هر چیز محل و زمانی قرار داد و فرمود: (هنگامی که از احرام خارج شدید صید کنید).(و اذا حللتم فاصطادوا) مائده (5): 2. و نیز فرمود: (شعائر خدا و ماههای حرام را حلال مشمرید).(لا تحلوا شعائر الله و لا الشهر الحرام) مائده (5):2. پس خداوند ماهها را تعدادی معلوم قرار داد و چهار ماه از آنها را حرام شمرد و فرمود: (در زمین چهار ماه به رفت و آمد بپردازید، ولیکن بدانید که خدا را به عجز نتوانید آورد).(فسیحوا فی الارض اربعة اشهر و اعلموا انکم غیر معجزی الله) توبه (9): 2. آنگاه فرمود: (پس هنگامی که ماههای حرام تمام شد مشرکین را هر جا یافتید بکشید).(فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم) توبه (9): 5. پس برای قتال مشرکان نیز زمان معینی قرار داد.

و نیز فرمود: (پیمان ازدواج نبندید تا اینکه مهلت نوشته به پایان برسد)(و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله) بقره (2): 235. پس خداوند برای هر چیز سرآمد و برای هر سرآمد کتابی قرار داد.

از این رو اگر تو دلیل روشنی از جانب خدا و یقین نسبت به کارت داری و کارت

ناوبری کتاب