صفحه ۳۴۱

مرحوم صدوق در کتاب عیون پس از نقل این روایت می‎نویسد: "برای زید از غیر امام رضا(ع) فضایل و مناقب بسیاری نقل شده که من علاقه مندم به دنبال این روایت برخی از آنها را نقل کنم تا کسی که کتاب ما را مطالعه می‎کند بداند که اعتقاد شیعه امامیه درباره وی این گونه است." آنگاه روایتهای بسیاری را در فضیلت زید نقل می‎کند.

از این کلام مرحوم صدوق استفاده می‎گردد که اعتقاد به قداست زید یکی از معتقدات امامیه است.

نظر شیخ مفید و صاحب تکمله درباره زید(ره)

در کتاب الارشاد شیخ مفید، درباره زید این گونه آمده است: "زید بن علی پس از امام محمد باقر(ع) برازنده ترین و بهترین برادرانش و مردی پارسا و عابد و فقیه و سخی و شجاع بود. او با شمشیر قیام کرد و امر به معروف و نهی از منکر نمود و خونخواه امام حسین (ع) بود."الارشاد 251 (چاپ دیگر/ 268).

تنقیح المقال به نقل از تکمله می‎نویسد:

"تمام علمای اسلام به بزرگواری و مورد وثوق بودن و پارسایی و علم و فضیلت زید بن علی اتفاق نظر دارند."تنقیح المقال ‏467/1.

قیام زید الگوی قیام از غیر ائمه معصومین (ع)

با توجه به مطالبی که تاکنون گفته شد در صورتی که ما فرض کنیم قیام امام حسین (ع) از مختصات وی بوده و نمی توان قیام او را به جهت اینکه معصوم بوده اسوه و الگوی سایر قیامها علیه حکام ستمگر قرار داد، اما قیام زید به طور قطع منحصر به او نبوده، چون که وی از ائمه معصومین نیست و ویژگی خاصی که قیام او را منحصر به فرد نماید وجود ندارد. [ و می‎توان در عصر غیبت، قیام او را الگوی سایر قیامها علیه حکومتهای جور قرار داد].

اما به طور قطع این فرض باطلی است؛ چرا که امام حسین (ع) همانند جد خویش اسوه و الگوی همه انسانهای آزاده و حق طلب می‎تواند باشد، و همان حضرت در خطابه خود به اصحاب حر فرمود: "فلکم فی اسوة تاریخ طبری ‏300/7. من الگو و اسوه شما هستم."

ناوبری کتاب