صفحه ۳۳۷

چند روایت از ائمه معصومین (ع) در تأیید قیام زید

از امام صادق (ع) روایت شده که درباره زید فرمود:

"عموی من مردی (مفید) بود برای دنیا و آخرت ما، به خدا سوگند او شهید از دنیا رفت، همانند شهدایی که با پیامبرخدا(ص) و علی و حسن و حسین (ع) به درجه شهادت رسیدند."ان عمی کان رجلا لدنیانا و آخرتنا، مضی والله عمی شهیدا کشهداء استشهدوا مع رسول الله (ص) و علی و الحسن و الحسین (ع). (عیون اخبار الرضا ‏252/1، باب 25، حدیث 6)

در حدیث دیگری از امام صادق (ع) خطاب به فضیل وارد شده که فرمود:

"ای فضیل، آیا در کنار عموی من در قتال اهل شام حضور داشتی ؟ فضیل می‎گوید: گفتم: بلی، فرمود: چند نفر از آنها را به قتل رساندی ؟ گفتم: شش نفر، فرمود: شاید در ریخته شدن خون آنان دچار شک و تردید شده باشی ؟ گفت: عرض

ناوبری کتاب