صفحه ۳۳۱

فصل پنجم بررسی روایات مورد استناد اهل سکوت در عصر غیبت

در این فصل به ذکر اخبار و روایاتی که گمان شده از آنها وجوب سکوت و سکون در مقابل جنایت و ستمگریهای دشمنان در زمان غیبت و ضرورت عدم دخالت در شؤون سیاسی و اقامه دولت و حکومت عادله استفاده می‎شود می‎پردازیم:

بسیاری از این روایات در باب سیزده کتاب الجهاد وسائل الشیعه گردآوری شده است، و در حقیقت این اخبار ظاهرا معارض با اخبار و روایاتی است که ما به عنوان دلیل بر وجود تلاش برای اقامه حکومت و دولت عادلانه در عصر غیبت به آن استناد نمودیم، که در اینجا به طرح و بحث و بررسی آنها پرداخته و مراد و منظور واقعی آنها را مشخص خواهیم نمود:

1 - صحیحه عیص بن قاسم

محمد بن یعقوب عن... عیص بن القاسم قال سمعت اباعبدالله (ع) یقول: "علیکم بتقوی الله وحده لاشریک له، و انظروا لانفسکم، فوالله ان الرجل یکون له الغنم فیها الراعی فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذی هم فیها یخرجه و یجئ بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها، والله لو کانت لاحدکم نفسان یقاتل بواحدة یجرب بهاثم کانت الاخری باقیة یعمل علی ما قد استبان لها ولکن له نفس واحدة اذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة . فانتم احق ان تختاروا لانفسکم، آن اتاکم آت منا فانظروا علی ای شئ تخرجون، ولا تقولوا: خرج زید، فان زیدا کان عالما و کان صدوقا و لم یدعکم الی نفسه، و انما دعاکم الی الرضا من آل محمد(ص) ولو ظهر لوفی بما دعاکم الیه، انما خرج الی سلطان مجتمع لینقضه، فالخارج منا الیوم الی ای شئ یدعوکم ؟ الی الرضا من آل محمد(ص)؟ فنحن نشهدکم انا لسنا نرضی به و هو یعصینا الیوم و لیس معه احد، و هو اذا کانت الرایات والالویة اجدران

ناوبری کتاب