صفحه ۳۲۶

نسبت به رعیت خود مسؤول است."عن رسول الله (ص): کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، الامام راع و مسؤول عن رعیته. (صحیح بخاری ‏160/1، کتاب الجمعة، باب الجمعة فی القری و المدن)

36 - در کنز العمال این گونه آمده است:

"مردم ناچارند از حکومت، نیکوکار باشد یا بدکار؛ اما حاکم نیکوکار در تقسیم به عدالت رفتار نموده و اموال عمومی (بیت المال) را به صورت مساوی و عادلانه بین شما تقسیم می‎کند؛ و اما در حکومت فاجر، مؤمن مورد ابتلا و آزمایش قرار می‎گیرد و حکومت بهتر از هرج است. گفته شد: یا رسول الله، هرج چیست ؟ فرمود: دروغ گویی و کشتار."و فی کنز العمال: لابد للناس من امارة برة او فاجرة فاما البرة فتعدل فی القسم و تقسم بینکم فیئکم بالسویة و اما الفاجرة فیبتلی فیها المؤمن، والامارة خیر من الهرج. قیل: یا رسول الله و ما الهرج ؟ قال: القتل و الکذب. (کنز العمال ‏39/6، باب 1 از کتاب الامارة، حدیث 14755)

37 - باز در کنز العمال آمده است:

"مقام و منزلت هیچ کس در پیشگاه خداوند بالاتر از امامی نیست که اگر سخن گوید راست گوید و اگر حکم کند بر اساس عدالت حکم کند و اگر از او ترحم جویند ترحم نماید."و فی کنز العمال ایضا: ما من احد افضل منزلة من امام ان قال صدق و ان حکم عدل و ان استرحم رحم. (کنز العمال ‏7/6، باب 1 از کتاب الامارة، حدیث 14593)

38 - و باز در همان کتاب آمده است:

"محبوبترین مردم در روز قیامت پیش خداوند و نزدیکترین آنان به وی امام عادل است، و مبغوضترین مردم پیش خداوند و دورترین آنان از وی امام ستمگر است."و فیه ایضا: احب الناس الی الله یوم القیامة و ادناهم مجلسا امام عادل و ابغض الناس الی الله و ابعدهم منه امام جائر. (کنز العمال ‏9/6، باب 1 از کتاب الامارة، حدیث 14604)

39 - باز در همان کتاب آمده است:

"بهترین چیزها امارت و حکومت است برای کسی که به حق و از راه حلال به آن دست یافته باشد، و بدترین چیزها نیز حکومت و امارت است برای کسی که به ناحق و از طریق باطل بر آن سلطه یافته باشد، که در آن صورت برای او در روز قیامت پشیمانی و حسرت خواهد بود."نعم الشئ الامارة لمن اخذها بحقها و حلها. و بئس الشئ الامارة لمن اخذها بغیر حقها فتکون علیه حسرة یوم القیامة . (کنز العمال ‏39/6، باب 1 از کتاب الامارة، حدیث 14753)

40 - باز در همان کتاب آمده است:

ناوبری کتاب