صفحه ۳۲۵

"کسی که مسؤولیت امری از امور مسلمین را بر عهده بگیرد آنگاه عدالت را پیشه نموده و باب ارتباط با مردم را بگشاید و شر خود را از مردم دور کند [ و یا حجابها را کنار زند] و مستقیما به کار مردم رسیدگی کند، بر خداوند است که ترس روز قیامت را از او برداشته و وی را در بهشت جای دهد."عن الصادق (ع) قال: من تولی امرا من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع شره (و رفع ستره - الوسائل) و نظر فی امور الناس کان حقا علی الله ان یؤمن روعته یوم القیامة و یدخله الجنة . (بحارالانوار ‏40/72، کتاب العشرة، باب 81، حدیث 18؛ و وسائل ‏40/12 باب 46 از ابواب مایکتسب به، حدیث 7)

32 - در کتاب التاج الجامع للاصول از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود: "در روز قیامت که هیچ سایه ای وجود ندارد هفت طایفه در سایه الهی قرار خواهند گرفت: امام عادل و جوانی که زندگی خود را در عبادت خداوند بگذراند و..."عن النبی (ص) قال: سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لاظل الاظله: الامام العادل و شاب نشاء بعبادة الله... (التاج الجامع للاصول ‏49/3، فصل 3)

این روایت را پنج نفر (صاحبان صحاح و سنن معروف) به غیر از ابوداود روایت کرده اند.

33 - در صحیح مسلم از پیامبراکرم (ص) روایت شده است که فرمود:

"کسی که دست از اطاعت امام و رهبر بکشد، در روز قیامت خدا را بدون آنکه حجت شرعی داشته باشد ملاقات خواهد نمود، و کسی که بمیرد و بر گردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است."عن النبی (ص): من خلع یدا من طاعة لقی الله یوم القیامة لا حجة له، و من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة . (صحیح مسلم ‏1478/3، کتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین...، حدیث 1851)

34 - باز در صحیح مسلم از یحیی بن حصین روایت شده که گفت: از جده خویش شنیدم که می‎گفت: پیامبراکرم به هنگام خطبه در حجة الوداع فرمود:

"اگر برده ای را به کارگزاری شما گماشتند تا شما را براساس کتاب خداوند رهبری کند، از وی شنوایی و اطاعت داشته باشید."لو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له و اطیعوا. (صحیح مسلم ‏1468/3، کتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء...)

35 - بخاری در صحیح خویش و نیز غیر او از پیامبرخدا(ص) روایت نموده اند که فرمود:

"همه شما چوپانید و همه نسبت به رعیت خود مسؤولید. امام چوپان است و

ناوبری کتاب