صفحه ۳۲۳

"بهترین چیزی که خداوند بر بندگان خویش منت نهاده علم است و عقل و حکومت و عدالت."ایضا عنه (ع): افضل ما من الله سبحانه به علی عباده علم و عقل و ملک و عدل. (همان مدرک ‏439/2، حدیث 3205)

24 - باز از آن حضرت روایت کرده است:

"هرگاه حکومت پایه های خود را بر عدالت بنا کند و با عقل و درایت ستونهای آن محکم گردد، خداوند یاورش را پیروز و دشمنش را نابود می‎گرداند."ایضا عنه (ع): اذا بنی الملک علی قواعد العدل و دعم بدعائم العقل نصر الله موالیه و خذل معادیه. (همان مدرک ‏168/3، حدیث 4118)

25 - بحارالانوار از کنز کراجکی روایت نموده که امام صادق (ع) فرمود:

"پادشاهان حاکم بر مردمند، و علما حاکم بر پادشاهان."قال الصادق (ع): الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک . (بحارالانوار ‏183/1، کتاب العلم، باب 1، حدیث 92)

26 - در کتاب خصال از سکونی از امام جعفر صادق (ع) از پدر خویش و او از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرموده:

"هنگامی که دو صنف از امت من اصلاح شوند جامعه اصلاح خواهد شد و اگر فاسد گردند جامعه را به فساد خواهند کشید. گفتند: یا رسول الله آن دو صنف کیانند؟ فرمود: فقها و امرا."قال رسول الله (ص): صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. قیل: یا رسول الله، و من هما؟ قال: الفقهاء و الامراء. (خصال ‏36/1، باب الاثنین، حدیث 12)

27 - کافی از ابی بصیر از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"خداوند فراتر و بزرگتر از آن است که زمین را بدون امام عادل رها بگذارد."عن ابی عبدالله (ع) قال: ان الله عزوجل اجل و اعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل. (کافی ‏178/1، کتاب الحجة، باب ان الارض لاتخلو من حجة، حدیث 6)

28 - عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم منظور خداوند سبحان در آیه (یوم ندعوا کل اناس بامامهم روزی که هر دسته از مردم را به وسیله امامشان فرا می‎خوانیم. (اسراء، آیه 71)) چیست ؟ فرمود: "امام آنها کسی است که پیش روی آنهاست و او قائم به امور مردم زمانه خود است."عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابی عبدالله (ع) (یوم ندعو کل اناس بامامهم) قال: امامهم الذی بین اظهرهم و هو قائم اهل زمانه. (اثبات الهداة ‏89/1)

در این روایت و روایتهای دیگری که از طرق ائمه معصومین (ع) به صورت متواتر ذکر شده و گفتگو و مناظره هایی که از اصحاب آنان مانند هشام و دیگران در مورد

ناوبری کتاب