صفحه ۳۱۸

نیست بودجه و رزق قاضی بر عهده مردمی که برای آنان قضاوت می‎کند باشد، بلکه باید از بیت المال مسلمانان زندگی او تأمین گردد."عن علی (ع) انه قال: لابد للناس من امارة و رزق للامیر، و لابد من عریف و رزق للعریف، و لابد من حاسب و رزق للحاسب چ، و لابد من قاض و رزق للقاضی، و کره ان یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم و لکن من بیت المال. (دعائم الاسلام ‏538/2، کتاب آداب القضاة، حدیث 1912)

3 - در کتاب تحف العقول از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"مردم هر شهر و دیاری درباره امور دنیایی و آخرتی خود از سه کس بی نیاز نیستند و در صورت نبودن آنها مردم بی سرپرست و سرگردان می‎مانند، از فقیه عالم پارسا، و از امیر خیرخواه اطاعت شده، و از پزشک آگاه مورد اعتماد."لایستغنی اهل کل بلد عن ثلاثة یفزع الیهم فی امر دنیاهم و آخرتهم، فان عدموا ذلک کانوا همجا: فقیه عالم ورع، امیر خیر مطاع، و طبیب بصیر ثقة . (تحف العقول / 321)

4 - محمد بن مسلم در روایت صحیحه ای گوید: از امام محمد باقر(ع) شنیدم که فرمود: "هرکس با تمام توان تلاش کند که با عبادت و زهد و پارسایی به خداوند نزدیک گردد اما امام و رهبری برای خود انتخاب نکرده باشد، تلاش بیهوده ای می‎کند و در وادی سرگردانی متوقف خواهد ماند...

به خدا سوگند ای محمد هرکس از این امت شب را به صبح آورد اما امام ظاهر عادلی نداشته باشد، در گمراهی و سرگردانی صبح نموده؛ و در صورتی که با چنین حالتی از دار دنیا برود به مرگ کفر و نفاق از دنیا رفته است؛ بدان ای محمد که پیشوایان ستم و پیروان آنها از دین خدا بیگانه اند، هم خود گمراهند و هم دیگران را به گمراهی می‎کشانند."کل من دان الله عزوجل بعبادة یجهد فیها نفسه و لاامام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر... والله یا محمد من اصبح من هذه الامة لا امام له من الله عزوجل ظاهر عادل اصبح ضالا تائها. و ان مات علی هذه الحالة مات میتة کفر و نفاق. واعلم یا محمد، ان ائمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ضلوا و اضلوا. (کافی 1 / 183 - 184، کتاب الحجة، باب معرفة الامام و الرد الیه، حدیث 8)

5 - در کتاب الاختصاص از محمد بن علی حلبی از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: "کسی که بمیرد اما امام ظاهر و زنده ای نداشته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.""من مات و لیس علیه امام حی ظاهر مات میتة جاهلیة ." (الاختصاص / 269)

6 - باز در همان کتاب از ابی جارود روایت شده که گفت: از امام صادق شنیدم که فرمود: "هرکس از دنیا برود و امام زنده ظاهری نداشته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. گفت: به آن حضرت عرض کردم: فدایت گردم امام زنده ؟ فرمود:بله، امام زنده.""من مات و لیس علیه امام حی ظاهر مات میتة جاهلیة ." قال قلت: امام حی جعلت فداک ؟ قال: "امام حی". (الاختصاص 269)

ناوبری کتاب