صفحه ۳۱۳

و باز در جای دیگر می‎فرماید:

"بارها از پیامبرخدا شنیدم که می‎فرمود: ملتی که در میان آنها حق ضعیفان از زورمندان با صراحت و قاطعیت گرفته نشود، هرگز پاک و منزه نشده و روی سعادت نخواهد دید."سمعت رسول الله یقول فی غیر موطن: لن تقدس امة لایؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع. (نهج البلاغه، فیض / 1021، لح / 439، نامه 53)

و باز در سنن ابن ماجه از ابی سعید، همین مضمون از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود:

"جامعه ای که در آن، شخص ضعیف با صراحت و بدون لکنت حق خود را مطالبه نکند منزه و سعادتمند نیست."انه لاقدست امة لایأخذ الضعیف فیها حقه غیر متعتع. (سنن ابن ماجه ‏810/2، کتاب الصدقات، باب 17، حدیث 2426)

از مضمون این دو حدیث شریف استفاده می‎شود که برای انسان مسلمان به ویژه انسان عالم و دانشمند شایسته و روا نیست که در کنج خانه خود بنشیند و نسبت به جنایاتی که افراد طغیانگر و مستکبر نسبت به افراد ضعیف و مستضعف انجام می‎دهند بی تفاوت باشد، بلکه بر وی واجب است که به حمایت ضعفا و احقاق حقوق آنان بپردازد؛ و روشن است که غالبا این دفاع - از حقوق ضعفا و مستضعفین - حاصل نمی آید مگر با تجمع و تشکل وکسب توان و قدرت به اندازه امکان، و مقصود ما از حکومت چیزی به غیر از این نیست. منتهای امر این دارای مراتب است [که به حسب شرایط و توان، محدوده آن مشخص می‎گردد]، پیش از این نیز در مباحث گذشته گفته شد که: صحیح نیست انسان مسلمان در منزل خویش بنشیند و نسبت به آنچه در اطراف و محیط او می‎گذرد و نسبت به فساد و فحشا و خونهایی که از مسلمانان ریخته می‎شود و هتک ناموسی که از آنان می‎گردد و تسلط کافران و طاغوتها بر سرنوشت مسلمانان و مستضعفان و تسخیر و اشغال سرزمینهایشان.... بی تفاوت باشد.

ادله امر به معروف و نهی از منکر، دلایل دیگری بر ضرورت حکومت

بر این اساس تمام دلیلهای امر به معروف و نهی از منکر و دلیلهای جهاد دفاعی از قویترین ادله بر لزوم تشکل مسلمانان و ضرورت ایجاد دولت و حکومت حق و تحصیل قدرت در حد توان و به قدر امکان می‎باشد. و بدیهی است "آنچه را می‎توان به آن دست یافت نباید به خاطر آنچه بدان دسترسی نیست از دست داد" [المیسور لایترک بالمعسور].

ناوبری کتاب