صفحه ۳۰۷

فرمانده امکان پذیر است ؟!

8 - و باز بر اهمیت حکومت و نقش آن در حراست از نظام امت دلالت دارد روایتی که در کتاب خصال از سکونی از امام جعفر صادق از پدر خویش (ع) از پیامبراکرم (ص) روایت شده که آن حضرت فرمود:

"دو صنف از امت من هستند که اگر صالح باشند امت من به صلاح می‎گرایند و اگر فاسد باشند امتم به فساد کشیده می‎شوند، گفته شد: یا رسول الله، آن دو دسته کیانند؟ حضرت فرمود: یکی عالمان دینی و دیگری فرمانروایان." الخصال عن السکونی، عن جعفر، عن ابیه (ع) قال: قال رسول الله (ص) صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسد افسدت امتی، قیل: یا رسول الله و من هما؟ قال الفقهاء و الامراء. (خصال، ‏36/1، باب احادیثی که مشتمل بر دو مطلب اند، حدیث 12)

توصیه مؤکد اسلام بر تشکل و وحدت مسلمانان

خلاصه کلام اینکه حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و هرج و مرج و اختلال امور مسلمانان در پیشگاه خداوند از مبغوضترین امور است، و هرگز نظام الهی حفظ و حراست نخواهد شد مگر با تشکیل حکومت؛ آیا در قرآن کریم ملاحظه نمی فرمایید هنگامی که جنگ بر بنی اسرائیل واجب می‎گردد و مشاهده می‎کنند جز با تجمع و تشکل قدرت بر جنگیدن ندارند، از پیامبرشان می‎خواهند که رهبر و فرمانده ای برای آنان مشخص کند تا به همراه او با دشمنانشان جهاد و مبارزه کنند؟ و همین دلیل بر این است که آنچه در ذهن آنان مرتکز بوده این بوده که تشکل و مبارزه بدون رهبر و پیشوایی که نظام و تشکل آنان را حراست و حفاظت کند امکان پذیر نیست.

و این تأکید اسلام بر تشکل و وحدت آنگاه بیشتر آشکار می‎شود که در روایات ملاحظه می‎گردد که اسلام بر انجام اعمال جمعی نظیر نماز جماعت تأکید فراوان دارد و مسلمانان را از ترک آن برحذر می‎دارد، که در اینجا به ذکر دو نمونه اکتفا می‎شود. [پیش از این نیز مطالبی در این مورد از نظر خوانندگان گرامی گذشت.]

در کتاب وسائل الشیعه، به سند صحیح از ابن سنان روایت شده که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"در زمان پیامبرخدا برخی مردم از نماز خواندن در مسجد خودداری می‎کردند، پیامبرخدا فرمود: نزدیک است دستور دهم بر در خانه های آن افرادی که نماز خواندن در مسجد را واگذاشته اند هیزم بریزند و خانه هایشان را بر سر آنان به آتش بکشند." الوسائل بسند صحیح عن ابن سنان، عن ابی عبدالله (ع) قال: سمعته یقول: ان اناسا کانوا علی عهد رسول الله (ص) ابطأوا عن الصلاة فی المسجد، فقال رسول الله: لیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد ان نأمر بحطب فیوضع علی ابوابهم فیوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم. (وسائل ‏377/5، ابوب نماز جماعت، باب 2، حدیث 10)

ناوبری کتاب