صفحه ۳۰۴

آن بخش دیگر را استحکام می‎بخشد." المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. (مسند احمد حنبل ‏405/4)

و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود:

"کسی که به نزد شما آمده و قصد دارد با اینکه شما بر فردی گرد آمده و رهبری او را پذیرفته اید عصای شما را شکسته و وحدت شما را تبدیل به تفرقه کند، او را بکشید." من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه. (صحیح مسلم ‏1480/3، کتاب الامارة، باب حکم من فرق امر المسلمین و هو مجتمع) و اما روایاتی که دلالت بر کبرای قضیه دارد [یعنی امامت و حکومت را باعث انسجام و اداره جامعه و عامل وحدت امت می‎داند] اجمالا از این قرار است:

1 - در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده که فرمود: "خداوند ایمان را برای رهایی شما از پلیدی شرک ... و امامت را برای نظام یافتن و انسجام امت، و اطاعت از امام را برای بزرگداشت و عظمت امامت قرار داد." فرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک ... و الامامة نظاما للامة، و الطاعة تعظیما للامامة . (نهج البلاغه، فیض 1197/، حکمت 244، لح / 512، حکمت 252)

در بعضی از نسخه های نهج البلاغه به جای کلمه "والامامة" "والامانات" (امانتها) درج شده است، ولی در نسخه ای که در سال 494 هجری نوشته شده "والامامة نظاما علی الامة" آمده و به نظر می‎رسد کلمه "والامامة" صحیح باشد.

در کتاب غرر و درر آمدی که کلمات امیرالمؤمنین (ع) را جمع آوری نموده نیز در چند مورد مشابه کلمه "الامامة" آورده، مانند "والامامة نظاما للامة" غرر و درر، ‏457/4، حدیث 6608. و نیز "الامامة نظام الامة"غرر و درر، ‏274/1، حدیث 1095. و در خطبه حضرت زهرا(س) نیز آمده "وطاعتنا نظاما للملة و امامتنا لما للفرقة ."کشف الغمة، ‏109/2.

گذشته از اینکه سیاق کلام و تقارن دو جمله مؤید این است که "الامامة" صحیح است؛ زیرا در جمله اول وظیفه امام نسبت به امت و در جمله دوم وظیفه امت نسبت به امام بیان شده است.

2 - از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود:

"از کسی که خداوند کارها را به دست او سپرده اطاعت کنید؛ زیرا او نظام دهنده احکام اسلام است."اسمعوا و اطیعوا لمن ولاه الله الامر، فانه نظام الاسلام. (امالی شیخ مفید، ‏14/1، مجلس 2، حدیث 2)

ناوبری کتاب