صفحه ۲۹۰

حدیث) گفتم: آیا این مسائل را خودت استنباط و استخراج کرده و از عقلت بهره گرفته ای و یا اینها را شنیده و روایت می‎کنی ؟

فضل گفت: خیر، این دلایل را از خودم نمی گویم، بلکه از مولایم امام رضا(ع) مرتبه ای پس از مرتبه ای و قسمتی پس از قسمتی شنیده ام و آنها را جمع نموده و مرتب کرده ام.

گفتم: پس می‎توانم این مطالب را از تو به نقل از امام رضا(ع) بیان کنم ؟ گفت: بلی.روی الصدوق فی العیون و العلل عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری، عن ابی الحسن علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری، عن الفضل بن شاذان، و رواه ایضا عن ابی محمد جعفر بن نعیم بن شاذان، عن عمه ابی عبدالله محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان فی حدیث طویل فی العلل و فیه: فان قال: فلم جعل اولی الامر و امر بطاعتهم ؟ قیل: لعلل کثیرة : منها: ان الخلق لما وقفوا علی حد محدود و امروا ان لایتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه أمینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما حظر علیهم؛ ذنه لو لم یکن ذلک کذلک لکان احد لایترک لذته و منفعته لفساد غیره، فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام. و منها انا لانجد فرقة من الفرق و لاملة من الملل یقوا و عاشوا الایقیم و رئیس لما لابد لهم منه فی امرالدین و الدنیا فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه ولا قوام لهم الابه فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فینهم و یقیم لهم جمعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم. و منها: انه لولم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنة (السنن - علل) والاحکام ولزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک علی المسلمین لا نا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف اهوالهم و تشتت انحائمژهم (حالاتهم - العلل) فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول (ص) لفسدوا علی نحوما بینا و غیرت الشرائع والسنن والاحکام و الایمان و کان فی ذلک فسادالخلق اجمعین. و فی آخر الحدیث ان علی بن محمدبن قتیبة قال للفضل بن شاذان: اخبرنی عن هذه العلل ذکرتها عن الاستنباط و الاستخراج و هی من نتائج العقل او هی مما و رویته ؟... فقال لی: ما کنت لاعلم مراد الله - عزوجل - بما فرض و لامراد رسوله (ص) بما شرع و سن ولا اعلل ذلک من ذات نفسی بل سمعتها من مولای ابی الحسن علی بن موسی الرضا(ع) المرة بعد المرة والشئ بعدالشئ فجمعتها فقلت: فاحدث بها عنک عن الرضا(ع)؟ قال: نعم و قال لمحمدبن شاذان: سمعت هذه العلل من مولای ابی الحسن علی بن موسی الرضا(ع) متفرقة فجمعتها والفتها. (عیون اخبارالرضا (از نسخه خطی تصحیح شده) باب 34، حدیث 1، و علل الشرایع ‏95/1، چاپ دیگر ‏253/1، باب 182، حدیث 9).

همین مضمون را فضل بن شاذان برای محمد بن شاذان چنین نقل می‎کند: "من این علل را از مولای خودم ابی الحسن علی بن موسی الرضا(ع) به طور متفرقه شنیدم و سپس آنها را جمع نموده و تنظیم کردم."

بررسی زنجیره سند حدیث

شیخ طوسی در کتاب الفهرست خویش می‎نویسد:

"راوی حدیث، فضل بن شاذان نیشابوری، فقیهی است متکلم و عالمی

ناوبری کتاب