صفحه ۲۸۶

گفت: امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

"خدای را سپاس که مرا از دار دنیا نبرد تا اینکه تمام آنچه امت بدان نیازمند بودند را برای آنان بیان کردم."صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (ع): قال: قال امیرالمؤمنین (ع): الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامة جمیع ما تحتاج الیه. (تهذیب 6 / 319، باب فی الزیادات فی القضایا و الاحکام، حدیث 86)

مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی بابی را تحت عنوان "باب بازگرداندن به کتاب وسنت، و اینکه هیچ چیز از حلال و حرام و آنچه مردم به آن نیازمندند نیست مگر اینکه حکم آن در کتاب و سنت آمده است" گشوده، و در این باب روایتهای بسیاری را نقل نموده که برخی از آنها به شرح ذیل است:

مرازم از امام صادق (ع) روایت نموده است که فرمود:

"خداوند تبارک و تعالی در قرآن حکم هر چیزی را نازل فرموده و هیچ چیز را که مورد نیاز بندگان بوده فروگذار نکرده است، تا بنده ای نتواند بگوید چرا چنین چیزی در قرآن نیامده است، مگر آنکه خداوند آن را در قرآن بیان داشته است."مرازم عن ابی عبدالله (ع) قال: ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شئ حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، حتی لایستطیع عبد یقول: لوکان هذا انزل فی القرآن، الاو قد انزله الله فیه. (کافی 1 / 59، حدیث 1)

عمر بن قیس روایت می‎کند که از امام محمد باقر(ع) شنیدم که می‎فرمود:

"همانا خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی را که امت به آن محتاج باشند فرو نگذاشت مگر اینکه حکم آن را در کتاب خویش نازل فرمود و برای پیامبر خود(ص) باز گفت، و برای هر چیز حدی قرار داد و برای دستیابی به آن دلیلی را مشخص فرمود، و برای کسی که از حدود مقرره آن درگذرد مجازات و حدی را مقرر فرمود."عمر بن قیس، عن ابی جعفر(ع) قال: سمعته یقول: ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامة الاانزله فی کتابه و بینه لرسوله (ص) و جعل لکل شئ حدا و جعل علیه دلیلا یدل علیه و جعل علی من تعدی ذلک الحد حدا. (کافی 1 / 59، حدیث 2)

سلیمان می‎گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"خداوند هیچ حلال و حرامی را نیافرید مگر اینکه برای آن حدی همانند حد و محدوده خانه مشخص فرمود، پس آنچه از راه است جزو راه محسوب می‎گردد، و آنچه جزو خانه است از خانه است، حتی ارش و مجازات اصابت یک ناخن (خدشه) و جز آن و یک تازیانه و نصف تازیانه را مشخص فرمود."سلیمان قال: سمعت اباعبدالله (ع) یقول: ما خلق الله حلالا و لا حراما الاوله حد کحد الدار، فما کان من الطریق فهو من الطریق، و ما کان من الدار فهو من الدار حتی ارش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة . (کافی 1 / 59، حدیث 3)

ناوبری کتاب