صفحه ۲۸۵

به حکومت نیست." مطلبی است که فساد آن واضح و آشکار است.

ابن ابی الحدید در شرح خطبه چهلم نهج البلاغه می‎نویسد:

"علمای علم کلام می‎گویند: امامت برای جامعه واجب است، مگر آنچه از ابی بکر اصم - که یکی از قدمای اصحاب ما (معتزله) است - نقل شده که می‎گوید: در صورتی که امت به انصاف رفتار کنند و به یکدیگر ستم روا ندارند، نیازی به حکومت نیست... و اما راه اثبات وجوب امامت چیست ؟ بزرگان ما از اهل بصره می‎گویند که راه اثبات وجوب امامت از طریق شرع است و در عقل چیزی که وجوب امامت از آن استفاده شود وجود ندارد، علمای بغداد و ابوعثمان جاحظ از بصره و شیخ ما ابوالحسن معتقدند که بر وجوب ریاست و امامت عقل نیز دلالت دارد، و نظر شیعه امامیه نیز همین است...."شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 2 / 308، ذیل خطبه 40.

در هر صورت امامت به مفهوم عام و کلی آن در همه اعصار برای بشر ضروری است و در واقع بقای امت به بقای امامت وابسته است؛ پس برای شارع حکیم که نسبت به امت مسلمان نظر لطف و عنایت دارد، روا نیست که این مسأله مهم و اساسی را مهمل گذاشته و وظیفه مسلمانان را نسبت به اصل دولت و حکومت و چگونگی و شرایط و حدود آن حتی نسبت به زمان غیبت امام زمان (عج) مشخص و معین نفرموده باشد؛ چرا که از این جهت تفاوتی بین عصر حضور امام معصوم و عصر غیبت نیست.

از سوی دیگر در اینکه خداوند حکیم حکم هیچ یک از نیازمندیهای بشر را فروگذار نکرده و هر آنچه را بشر به آن نیازمند بوده بیان فرموده، اخبار و روایات بسیاری است که نمونه هایی از آن ذیلا از نظر شما می‎گذرد:

بیان حکم همه نیازمندیهای بشر در شریعت اسلام

در موثقه ابوحمزه ثمالی از امام محمد باقر(ع) روایت شده است که آن حضرت فرمود:

"پیامبراکرم (ص) در حجة الوداع برای مردم خطبه ای ایراد فرمود و ضمن آن بیان داشت:

ای مردم هیچ چیز از آنچه شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور گرداند وجود ندارد مگر اینکه شما را به آن مأمور کردم، و هیچ چیز از آنچه شما را به آتش نزدیک و از بهشت دور می‎سازد وجود نداشت مگر اینکه شما را از آن نهی نمودم."موثقة ابی حمزة الثمالی، عن ابی جعفر(ع) قال: خطب رسول الله فی حجة الوداع فقال: یا ایهاالناس، والله ما من شئ یقربکم من الجنة و یباعدکم من النار الاو قد امرتکم به، وما من شئ یقربکم من النار و یباعدکم من الجنة الاو قد نهیتکم عنه. (کافی 2 / 74، کتاب الایمان و الکفر، باب اطاعت و تقوی، حدیث 2)

در صحیحه محمد بن مسلم از امام جعفر صادق (ع) آمده است که آن حضرت

ناوبری کتاب