صفحه ۲۸۳

(و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمة الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکامائده (5): 20. و هنگامی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم، نعمت خدا را به یاد آورید، از آن رو که خداوند پیامبران را در میان شما قرار داد و شما را پادشاهان زمین گردانید.)

و آیات دیگری که در این زمینه وارد شده و حکومت و ملک را از بزرگترین نعمتهای خداوند بر بندگان خویش قلمداد نموده است. روایات نیز در این زمینه بسیار است که به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا می‎کنیم:

امیرالمومنین (ع) فرمود: "امام عادل خیر من مطر وابل غرر و درر 1 / 386، کلام شماره 1491. امام عادل بهتر از باران زیاد و پیوسته است."

و نیز فرمود: "افضل ما من الله علی عباده علم و عقل و ملک و عدل غرر و درر 5 / 90، کلام شماره 7526. بهترین چیزهایی که خداوند به بندگانش منت نهاده و به آنها ارزانی داشته، علم و عقل و حکومت و عدالت است."

و نیز فرمود: "لیس ثواب عندالله سبحانه اعظم من ثواب السلطان العادل و الرجل المحسن غرر و درر ‏439/2، کلام شماره 3205. هیچ ثوابی در نزد خداوند سبحان بزرگتر از ثواب سلطان عادل و مرد نیکوکردار نیست."

از پیامبراکرم (ص) نقل شده که فرمود: "ساعة امام عدل (عادل) افضل من عبادة سبعین سنة، وحد یقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحاوسائل الشیعه 18 / 308، باب 1 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 5. یک ساعت امام عادل از هفتاد سال عبادت افضل است، و حدی که برای خداوند در زمین اجرا گردد از چهل روز بارندگی نافعتر است."

و روایات دیگری در این زمینه که در کتب شیعه و سنی نقل شده و می‎توان برای بررسی بیشتر به آنها مراجعه نمود. در مقدمه ابن خلدون آمده است:

"شریعت مقدس اسلام، فرمانروایی و ملک را مذمت ننموده و مردم را از اقامه حکومت برحذر نداشته، بلکه اسلام مفاسد ناشی از حکومت استبدادی و جابرانه و غرق شدن در لذتها و شهوات را نکوهش نموده و بی تردید در چنین حکومت هایی چنین مفاسدی است که مردم از آن نهی شده اند."مقدمه ابن خلدون / 135(چاپ دیگر/ 192) محور 26 از فصل 3 از کتاب 1.

ناوبری کتاب