صفحه ۲۸۱

"مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد، به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنی احکام شرع - یک حکومت - دستگاه اجرا و اداره - مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت... اصولا قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد، در همه کشورهای عالم و همیشه این طور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد، قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستی قوه مجریه ای به وجود آید.

قوه مجریه است که قوانین و احکام را اجرا می‎کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه تشریع شده را عاید مردم می‎سازد؛ به همین جهت اسلام همان طور که قانون گذاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است. ولی امر علاوه بر تصدی بیان و نشر و تبلیغ احکام، متصدی قوه مجریه و اجرای احکام هم هست."حکومت اسلامی / 23 - 24.

توجه و اهتمام به امر امامت و حکومت در شریعت مقدس اسلام تا جایی است که در روایات وارد شده که:

"اگر بر روی زمین باقی نمانند مگر دو نفر، یکی از آن دو امام است."لولم یبق فی الارض الااثنان لکان الامام احدهما. (کافی 1 / 180، باب لولم یبق فی الارض...، حدیث 5)

این نکته را نیز همین جا باید یادآور شد که دولت و حکومتی که بر فطرت و بر اعتقادات مذهبی که در عمق دلهای مردم ریشه دوانیده مبتنی باشد، از متقن ترین و استوارترین حکومتهاست؛ چرا که آنچه ضامن حفظ و حراست از آن و احترام به مقررات و قوانین آن است، اعتقاد قلبی مردم است و عموما حکومتهای متداول در جهان که بر زور و سلطه متکی است از چنین پایگاه ویژه ای برخوردار نیست. و این نکته ای است شایان توجه.

تقدیس شریعت مقدس اسلام از ولایت و حکومت

نکته دیگری را که باید به آن توجه نمود این است که بیزاری و نفرت بسیاری از مردم از اسم سلطان و حکومت و ملک و مفاهیمی مشابه آن یک امر عارضی است که از ابتلای طولانی آنان در زمانها و کشورهای مختلف به حکومتهای ستمگر و جائر و نالایق به اداره امور امت نشأت گرفته، وگرنه اصل حکومت و قدرت در صورتی که صالح و عادل و مورد قبول و رضای مردم بوده و حقوق و منافع مردم را در بر داشته باشد و قوانین مورد قبول آنان را به اجرا گذارد، چیزی است که همواره چه از نظر عقل و شرع و چه از نظر کتاب و سنت مورد تقدیس و ستایش بوده و امری پسندیده است.

ناوبری کتاب