صفحه ۲۸۰

و به همین معنا اشاره دارد گفتار پیامبراکرم (ص) که فرمود:

"همه خوبی ها در شمشیر و زیر سایه شمشیر است و چیزی جز شمشیر به مردم قوام و قیام نخواهد بخشید."الوسائل 11 / 5، باب 1 از ابواب جهاد العدو، حدیث 1.

زیرا شمشیر کنایه از قوه و قدرت متمرکز است.

سیره پیامبراکرم (ص) دلیل دیگری بر جامعیت اسلام

سیره پیامبراکرم (ص) پس از هجرت به مدینه بزرگترین دلیل بر وجوب و ضرورت ایجاد حکومت بر اساس دستورات و قوانین اسلام است؛ زیرا آن حضرت پس از هجرت در مدینه پایه های حکومت اسلامی را پی ریزی نمود و بین مهاجرین و انصار پیمان برادری برقرار کرد. با سران قبایل و یهود ساکن مدینه قرارداد صلح نوشت، و برای دعوت به اسلام به کشورهای مختلف سفیر اعزام داشت، و برای قبایل و نیز شهرهایی که اسلام را پذیرفته بودند والی و قاضی مشخص نمود و اشخاصی را برای جمع نمودن مالیات و زکوات معین فرمود و سرانجام با مشرکین و کسانی که قراردادهای خود را نقض نموده بودند به جنگ برخاست. تا جایی که مورخین بیش از هفتاد غزوه و سریه چنانکه پیش از این گفته شد غزوه جنگی است که پیامبراکرم (ص) شخصا در آن شرکت داشته، و سریه جنگی است که پیامبراکرم برای سپاه فرمانده مشخص می‎فرمود اما شخص آن حضرت در آن شرکت نداشت. (مقرر) را در زمان حیات آن حضرت ثبت و ضبط نموده اند، و سیره آن حضرت پس از وفات شریفش نیز ادامه داشت. و این بسیار نابجا و غلط است که بگوییم در زمان حیات پیامبراکرم (ص) و بعد از آن، تکلیف تشکیل حکومت اسلامی وجود داشته اما در عصر غیبت این تکلیف ساقط گردیده و قوانین اسلام مهمل و بدون فایده یا نسخ شده تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) - هر اندازه که غیبت آن حضرت طولانی گردد - باقی مانده است.

آیا مسلمانان موظف به تشکیل حکومت صالحه نیستند و باید سرافکنده و ذلت بار زیر چکمه های مستبدین و استعمارگران دست و پا بزنند و برای استقلال و رهایی خود تا ظهور حضرت حجت (ع) و تجدید بنای اسلام اقدامی نکنند؟! آیا می‎توان گفت این واقعا حکم خداست و تکلیف مسلمانان این چنین است ؟ این تصور را نحوه تشریع احکام اسلام و عمل پیامبر(ص) و عمل دیگران پس از وی نفی می‎کند و لزوم تشکیل حکومت برای اجرای احکام به خوبی از آن آشکار می‎شود.

استاد بزرگوار، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی - مدظله العالی - در درسهای خود درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه می‎فرمایند:

ناوبری کتاب