صفحه ۲۵۸

"امیرالمؤمنین علی (ع) درباره دو مردی که یکی باگرفتن و دیگری با وارد آوردن ضربه شخصی را به قتل رسانده بودند حکم نمود که قاتل کشته شود و آن نفر دیگر به حبس ابد محکوم شود تا در زندان از غصه بمیرد."صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (ع) قال: قضی علی (ع) فی رجلین امسک احدهما و قتل الاخر قال: یقتل القاتل و یحبس الاخر حتی یموت غما. الحدیث. (وسائل 19 / 35، باب 17 از ابواب القصاص، حدیث 1)

و روایتهای دیگری از این قبیل که در آنها عنوان حبس مطرح شده و حبس قهرا به دست حاکم و والی است.

5 - در روایتی صحیح از زراره، از امام محمد باقر(ع) روایت شده درباره بنده ای که دو نفر را مجروح کرده بود... به آن حضرت گفته شد: پس اگر شخصی را در اول روز و دیگری را در آخر روز مجروح نموده، چگونه باید مجازات شود؟ حضرت فرمود: "او به هر دو تعلق دارد، در صورتی که والی درباره مجروح اول حکم صادر نکرده باشد."صحیحة زراره عن ابی جعفر(ع) فی عبد جرح رجلین... قیل له: فان جرح رجلا فی اول النهار و جرح آخر النهار؟ قال: هو بینهما ما لم یحکم الوالی فی المجروح الاول. (وسائل 19 77/، باب 45 از ابواب القصاص، حدیث 1) [در فقه آمده که اگر بنده به شخص آزاد جراحتی وارد نمود، آن بنده در اختیار شخص مجروح است ].

6 - در روایت صحیحه ابن سنان آمده است که گفت: از امام جعفر صادق (ع) شنیدم درباره مردی که از طریق حرام قصد تجاوز به زنی را داشته و آن زن سنگ به سوی او پرتاب کرده و وی در اثر این ضربه به قتل رسیده است، فرمود:

"در ما بین آن زن و خداوند عزوجل گناهی بر زن نیست، و اگر وی شکایت آن مرد را به نزد امام عادل می‎برد، امام ریختن خون او را حلال می‎شمرد."صحیحه ابن سنان قال: سمعت اباعبدالله (ع) یقول فی رجل اراد امراءة علی نفسها حراما، فرمته بحجر فاصابت منه مقتلا قال: لیس علیها شئ فیما بینهما و بین الله عزوجل، و ان قدمت الی امام عادل اهدر دمه. (وسائل ‏44/19، باب 23 از ابواب القصاص، حدیث 1)

7 - محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) روایت نموده که فرمود:

"کسی که به خاطر قصاص به امر امام کشته شده، دیگر در ارتباط با قتل و جراحت دیه ای بر وی نیست."محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: من قتله القصاص بامر الامام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة . (وسائل 19 / 47، باب 24 از ابواب قصاص، حدیث 8)

نمونه هایی از پرداخت دیه توسط امام

8 - در روایت صحیحه ابی بصیر آمده است که گفت: از امام محمد باقر(ع) درباره

ناوبری کتاب