صفحه ۲۵۶

25 - در صحیحه برید روایت شده که گفت: از امام باقر(ع) درباره کلام خداوند سبحان که می‎فرماید: (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله) همانا جزای کسانی که با خدا و رسول وی از در جنگ برخاستند، پرسش نمودم، حضرت فرمود:

"این به نظر امام است، هرگونه که خواست رفتار می‎نماید." عرض کردم اختیار این مسأله به نظر وی واگذار شده ؟ فرمود: "نه، بلکه متناسب با جنایتش مجازات می‎شود."صحیحة برید قال: سألت اباعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله) 26 - عبدالله بن طلحه از امام صادق (ع) درباره آیه شریفه (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله) پرسید که آیا تبعید محارب (به عنوان مجازات که در دنباله آیه ذکر شده) غیر از تبعید سایرین است ؟ نقل می‎کند که حضرت فرمود:

"حاکم به اندازه جرمی که مرتکب شده او را محکوم خواهد کرد، آنگاه تبعید می‎کند، سوار کشتی اش نموده آنگاه به دریا انداخته می‎شود."عبدالله بن طلحة، عن ابی عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله) هذا نفی المحارب غیر هذا النفی، قال: یحکم علیه الحاکم بقدر ما عمل و ینفی و یحمل فی البحر ثم یقذف به. (وسائل 18 / 540، باب 4 از ابواب حد المحارب، حدیث 5)

و روایتهای دیگری که در ارتباط با محارب وارد گردیده است. 27 - عمار ساباطی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"هر مسلمانی که درمیان مسلمانان از اسلام مرتد شود... بر امام است که او را به قتل برساند و تلاش نکند او را توبه دهد."عمار الساباطی قال: سمعت اباعبدالله (ع) یقول: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن اسلام... و علی الامام ان یقتله ولا یستتیبه. (وسائل 18 / 545، باب 1 از ابواب حد المرتد، حدیث 3) 28 - در صحیحه هشام بن سالم از امام جعفر صادق (ع) آمده است که از آن حضرت درباره کسی که رسول خدا(ص) را دشنام داده است پرسش شد، حضرت فرمود:

"پیش از آنکه قضیه به نزد امام برسد افراد نزدیکتر به او به ترتیب او را به قتل برساند."هشام بن سالم عن ابی عبدالله (ع) انه سئل عمن شتم رسول الله (ص) فقال: یقتله الادنی فالادنی قبل ان یرفع الی الامام. (وسائل 18 / 554، باب 7 از ابواب حد المرتد، حدیث 1) 29 - ترمذی به سند خویش از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود:

"تا می‎توانید حدود را از مسلمانان دور نمایید، و اگر راه گریزی هست باز گذارید؛ زیرا امام اگر در عفو و گذشت خطا بکند بهتر از آن است که در عقوبت و

ناوبری کتاب