صفحه ۲۴۶

مرحوم صدوق می‎فرماید: در روایت دیگری چنین آمده است:

"اگر زوج ولی ندارد، حاکم آن زن را طلاق می‎دهد."

در روایت دیگری نیز وارد شده که: "اگر زوج ولی ندارد، سلطان زن او را طلاق می‎دهد."وسائل 15 / 390، باب 123 از ابواب اقسام طلاق، حدیثهای 2 و 5.

7 - در باب "لعان" لعان در شرایطی است که شوهر نسبت زنا و فساد اخلاق به همسر خود می‎دهد و همسر آن را انکار می‎کند. هر دو به حضور حاکم می‎آیند و هر یک چهار مرتبه به وحدانیت خدا قسم می‎خورند و خدا را به شهادت می‎گیرند که راست می‎گویند و در دفعه پنجم بر خود لعن می‎نمایند اگر دروغگو باشند. و سپس حاکم حکم به جدایی آنها از یکدیگر می‎دهد. (مقرر) محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) روایت می‎کند که از آن حضرت سؤال نمودم هنگامی که بین زن و شوهر لعان انجام می‎گیرد چه بکند؟ حضرت فرمود:

"امام پشت به قبله می‎نشیند و آن دو روبروی امام رو به قبله قرار می‎گیرند و..." صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر(ع) عن الملاعن و الملاعنة کیف یصنعان ؟ قال: یجلس الامام مستدبر القبلة یقیمهما بین یدیه مستقبل القبلة بحذائه. الحدیث. و نحوها صحیحة البزنطی عن الرضا(ع). (وسائل 15 / 587، باب 1 از ابواب کتاب اللعان، حدیثهای 4 و 2)

در صحیحه بزنطی از امام رضا(ع) نیز همین مضمون آمده است.

8 - برید کناسی از امام محمد باقر(ع) در ارتباط با "ظهار"اگر همسر ارتباط و هم بستر شدن با زوجه خود را باگفتن جمله "انت علی کظهر امی" (تو بر من مثل پشت مادرم هستی) بر اساس شرایطی که در کتب فقهی ذکر شده است تحریم نمود، اصطلاحا "ظهار" گفته می‎شود و تا قبل از پرداخن کفاره (آزاد کردن یک بنده یا شصت روز روزه و یا سیر کردن شصت نفر گرسنه) هم بستر شدن با همسرش بر او حرام است. (مقرر) روایتی را نقل می‎کند که در قسمتی از آن آمده است:

"... پس اگر شوهر قدرت بر آزاد کردن بنده دارد، بر امام است که او را مجبور کند بنده ای را آزاد نماید و یا صدقه بدهد، چه قبل از آمیزش با همسرش و چه بعد از آن."خبر برید الکناسی عن ابی جعفر(ع) فی الظهار، و فیه: "فان کان یقدر علی ان یعتق فان علی الامام ان یجبره علی العتق او الصدقة من قبل ان یمسها و من بعدما یمسها". (وسائل 15 / 533، باب 17 از کتاب ظهار، حدیث 1).

ناوبری کتاب