صفحه ۲۴۵

3 - ابی بصیر روایت می‎کند که از امام محمد باقر(ع) شنیدم که فرمود:

"اگر کسی به همسر خود لباس ندهد که بدن و عورت خود را بپوشاند، و غذا ندهد که به حیات خود ادامه دهد، بر امام است که بین آن دو، جدایی اندازد."صحیحة ابی بصیر قال سمعت اباجعفر(ع) یقول: من کانت عنده امراءة فلم یکسها مایواری عورتها و یطعمهما ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام أن یفرق بینهما. (وسائل ‏223/15، باب 1 از ابواب نفقات از کتاب نکاح، حدیث 2)

4 - معمر بن وشیکه روایت می‎کند که از امام محمد باقر(ع) شنیدم می‎فرمود:

"مردم در امور مربوط به طلاق جز با شمشیر اصلاح نمی شوند و اگر من بر آنها حکومت می‎یافتم وادارشان می‎کردم که طبق کتاب خداوند عمل کنند."خبر معمر بن وشیکة قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لا یصلح الناس فی الطلاق الابالسیف، ولو ولیتهم لرددتهم فیه الی کتاب الله عزوجل. (وسائل 15 / 272، باب 6 از ابواب مقدمات طلاق، حدیث 2)

5 - ابی بصیر از امام محمد باقر(ع) روایت می‎کند که آن حضرت فرمود:

"اگر من بر مردم حاکمیت می‎یافتم به آنها یاد می‎دادم که چگونه باید طلاق بدهند، و اگر کسی را می‎آوردند که بر خلاف دستورات الهی (همسر خود را طلاق داده بود) پشت او را [ با تازیانه ] به درد می‎آوردم."فی خبر ابی بصیر عنه (ع): لو ولیت الناس لعلمتهم کیف ینبغی لهم ان یطلقوا، ثم لم اوت برجل قد خالف الااوجعت ظهره. (وسائل 15 / 272، باب 6 از ابواب مقدمات طلاق، حدیث 3)

6 - برید می‎گوید: از امام محمد باقر(ع) درباره زنی که شوهر او مفقود شده بود سؤال کردم که چه باید بکند؟ حضرت فرمود:

"تا هنگامی که ساکت است و صبر می‎کند، کاری به کار او نداشته باشید؛ اما اگر جریان به پیش حاکم کشیده شد، حاکم چهار سال به او مهلت می‎دهد و نامه ای به منطقه ای که شوهر در آن مفقود شده است می‎نویسد و از جریان او سؤال می‎کند... و اگر شخص مفقود مالی نداشته باشد که زن از آن امرار معاش کند، حاکم به ولی مفقود حکم می‎کند که خرجی آن زن را بپردازد، و تا هنگامی که ولی مخارج زن را می‎پردازد زن حق ازدواج مجدد ندارد، و اما اگر از پرداخت مخارج امتناع ورزید والی او را مجبور می‎کند که زن را طلاق بدهد."صحیحة برید قال: سألت اباعبدالله (ع) عن المفقود کیف تصنع امرأته ؟ فقال: "ماسکتت عنه و صبرت فخل عنها، و ان هی رفعت امرها الی الوالی اجلها اربع سنین، ثم یکتب الی الصقع الذی فقد فیه فلیسأل عنه... و ان لم یکن له مال قیل للولی: انفق علیها فان فعل فلا سبیل لها الی ان تتزوج ما انفق علیها، و ان ابی ان ینفق علیها اجبره الوالی علی ان یطلق تطلیقة ...". (وسائل 15 / 389، باب 23 از ابواب اقسام طلاق، حدیث 1)

ناوبری کتاب